of 59185 LinkedIn

Ontwerp is implementatie

Mijn stelling voor deze keer: het onderscheid tussen een ontwerp- en een implementatiefase in IT projecten bestaat niet. Het is daarom gevaarlijk om dit onderscheid wel te maken. Beide uitspraken zal ik toelichten.

Een ontwerp maak je altijd omdat het op te leveren systeem een bijdrage gaat leveren aan de organisatie. Dat betekent dat je al vanaf het begin nadenkt over vragen als: ‘wie gaat het systeem gebruiken’, en ‘wat moet het kunnen’. Vanaf dag één wordt nagedacht over implementatieaspecten zoals ‘wie zijn er bij het project betrokken’, ‘op welke processen zal het systeem impact hebben’, et cetera. Net zoals de implementatiefase begint in de ontwerpfase, zo loopt de ontwerpfase vaak het hele implementatietraject door. Een ontwerp wordt meestal gedurende een traject aangepast. Het onderscheid tussen ontwerp en implementatie van een IT systeem is altijd gradueel: in het begin ligt de nadruk op de ontwerpaspecten, later in een traject ligt het accent op implementatieaspecten.

Wat ik veel zie gebeuren is dat beide fasen als absoluut worden beschouwd. In de ontwerpfase wordt gewerkt aan het ontwerp. Als deze fase is afgerond, wordt overgegaan tot implementatie. Daarmee wordt het ontwerp beschouwd als een blauwdruk dat kan worden gerealiseerd. Misschien wel het grootste nadeel hiervan is dat hierdoor veelal andere mensen worden ingezet in de implementatiefase. Deze mensen zijn niet betrokken bij het ontwerp en weten dus ook niet welke, vaak impliciete, aannames er door het ontwerpteam zijn gemaakt ten aanzien van de implementatie. En het implementatieteam heeft geen zeggenschap over het, door anderen, gemaakte ontwerp. De consequenties van deze manier van werken laten zich eenvoudig raden: een slechte fit tussen ontwerp en processen, frustratie bij medewerkers, overschrijdingen van budgetten, een verstoorde relatie tussen leverancier en afnemer. Het goede nieuws is hooguit dat niet alle consequenties altijd voorkomen.

Goede projectleiders weten dat de implementatie op dag één begint. Dus ook al is er een officiële knip gemaakt, ze handelen alsof die knip niet bestaat. Het grappige is dat ze zich er lang niet altijd van bewust zijn dat ze al met beide aspecten bezig zijn. Een expliciete erkenning van feit dat de knip artificieel is, kan er wel voor zorgen dat ook minder ervaren projectleiders niet in de valkuil van het opknippen van projecten vallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners