of 59250 LinkedIn

Nieuwjaarsspeech

‘Heren, goedemorgen, allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het is tijd om de perspectieven te verzetten in het kader van het nieuwe jaar en daarmee de paradigma shift te maken van oud naar nieuw. Onze rol als bestuur is het wegnemen van drempels. De outputresultaten van het vorige jaar bieden voldoende aanknopingspunten om te veronderstellen dat het komende jaar perspectief biedt op uitzichten die niet alleen relevant zijn, maar ook een positieve ontwikkeling lijken te kunnen bewerkstelligen.

In het laatste kwartaal hebben we tijdens de heidag afgesproken dat we moeten komen tot een clustering van focuspunten, waarbij de regie op het resultaat garant moet staan voor voldoende positieve invloeden. Morgen gaan we een follow-up geven aan de gestarte dialoog tussen bestuur en werkvloer om niveau te geven aan de wederzijdse energie. In deze fase is het noodzakelijk ons maximaal in te zetten voor een duurzaam toekomstbeeld.

De insteek is dat er voldoende potentieel is. En ik hoop op voldoende instemming op deze richtpunten. Wat mij wel zorgen baart is of de basis om de ambitie te behalen wel voldoende samenhangend wordt neergezet. Ik constateer dat de acties voldoende in uitvoering zijn. Ik zie met genoegen dat de medewerkers in hun kracht zijn gezet en dat de insteek voor de samenwerking is gestoeld op wederzijds draagvlak. Maar of dat stukje integraliteit zich voldoende richt op een stip aan de horizon, kan ik nu nog niet zeggen.

Dames en heren, we openen het venster van het nieuwe jaar en laten de hooggespannen verwachtingen binnen. De samenwerkingsagenda lijkt zich te richten op de herijking van de aandachtspunten en actielijnen. De vraag is of wij het organiserend vermogen kunnen opbrengen om de clusters in volle potentie te kunnen verbinden. De verbinding vormt daarin de rode draad. Nu een push geven aan de mogelijke scenario’s betekent automatisch een boost richting optimale afstemming. Duidelijke afstemming en heldere afspraken vormen daarbij de belangrijkste bouwstenen. Rest mij nog de wens uit te spreken dat het vliegwieleffect van de maatregelen de knelpunten weten te adresseren zodat de scope aan de voorkant van het proces integraal gefaciliteerd kan worden.

Dank u wel’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners