of 59179 LinkedIn

Maatschappelijke vroedvrouw is het nieuwe vakmanschap

De Agenda Lokale Democratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) mag dan weliswaar sneuvelen in de actuele reorganisatiedrift, de maatschappelijke ontwikkeling die dit beleidsprogramma ondersteunt, is pas net begonnen. We staan pas aan het begin van deze maatschappelijke transformatie waarin de samenleving zelf weer het heft in eigen handen neemt. De oude overheid kan het niet meer of doet het niet meer: maatschappelijke waardecreatie is van ons allemaal.

Je kunt zeggen dat de samenleving zichzelf wel redt en reorganiseert in de nieuwe maatschappelijke orde. Het is echter de vraag of de publieke dienaren als onderdeel van een publiek systemen en overheidsorganisaties zichzelf wel voldoende kunnen meenemen in de nieuwe orde van de netwerksamenleving. Professionele en persoonlijke transformatie zijn vereist om mee te kunnen spelen op een nieuw speelveld. Want als je blijft doen wat je altijd al deed (en goed kunt!) dan krijg je wat je altijd kreeg.

Wat ik zie in de gemeentelijke praktijk is veel onzekerheid en onhandigheid in het participeren in maatschappelijke ontwikkelingen buiten de context van het reguliere beleidsproces en buiten de hiërarchie. In een groot aantal experimenten en pilots op basis van de “Shared Value-benadering” faciliteren we samen met burgers, maatschappelijke organisatie, bedrijven, gemeentelijke overheden en procesbegeleiders maatschappelijke innovatie: nieuwe antwoorden op nieuwe uitdagingen. Langzamerhand worden er steeds meer initiatieven zichtbaar die niet geïnitieerd zijn en gedragen worden door gemeentelijke overheden, maar wel grote maatschappelijke waarde hebben en traditionele beleidsdoelen realiseren. Er is dus een groot belang om het maatschappelijk potentieel verder te versterken. Maar de grote vraag is hoe je als ambtenaar dit kunt bevorderen?

Hoe kun je als een vroedvrouw zijn voor maatschappelijke ontwikkeling?
In onze praktijkervaring wordt zichtbaar dat het begeleiden van maatschappelijke transformatie vanuit gemeentelijke overheden echt een nieuwe rol en competentie is. Wat daarvoor nodig is, is dat ambtenaren leren loslaten: van oude gedragsreflexen, van oude oplossingsstrategieën, van oude beleidsaanpakken en financieringswijzen. En dat ze gaan experimenteren met nieuwe rolopvattingen, met een nieuwe maatschappelijke transformatieaanpak en met cocreatie als werkend principe.

Maar hoe doe je dat? En hoe doe JIJ dat? Hoe werk je participatief samen met maatschappelijke organisatie en bedrijven om nieuwe maatschappelijke waarde te realiseren? Welke rol heb je nog als vertegenwoordiger van een gemeentelijke overheid als maatschappelijke organisaties initiatief nemen, de verantwoordelijkheid dragen, maar ook je steun en betrokkenheid nodig hebben?

Het vergt persoonlijke en professionele transformatie om een totale vernieuwing van werkwijze, van rolopvatting, van instrumentarium, van opstelling en van instelling aan te kunnen nemen. En hoe leer je dat? En waar?

Wellicht, minister Plasterk, ligt hierin wel een nieuwe rol voor het ministerie van BZK weggelegd: De Agenda Lokale Democratie kan dan plaats maken voor initiatieven die het leren innoveren en het leren samenwerken in de netwerksamenleving bevorderen. Praktijkgericht leren en het experimenteren met nieuwe rollen en werkwijzen kunnen helpen om de maatschappelijke transformatie soepel te laten verlopen. Ambtenaren kunnen zo als werkelijke vroedvrouwen van maatschappelijke ontwikkeling dienstbaar gaan zijn aan de geboorte van heel veel maatschappelijke initiatieven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Astrid van Triet (Vroedvrouw van ons bewustzijn.) op
Ik stel voor om de woorden 'leren loslaten', te vervangen door 'loslaten'.

Niet leren, maar doen. Alsof ze het recht hebben om betaald andere mensen in hun persoonlijke patronen vast te blijven houden.

Loslaten.

Pas daarna gaat het gebied open waar ze in moeten gaan staan. Pas daar in dat nieuwe gebied gaan ze leren.

http://wegaansamenovernieuwbeginnen.nl

Vacatures

Van onze partners