of 59162 LinkedIn

De kip en het ei

Een broedende kip moet je niet storen, maar als het ei na ruim 10 jaar nog steeds niet is uitgebroed moeten we ons gaan afvragen of het ei wel ooit is bevrucht. Gemeenten wachten al jaren (on)geduldig op de nieuwe BRP die ooit als modernisering GBA (mGBA) werd opgestart. Opnieuw is er twijfel over het resultaat en de invoering.

10 jaar mGBA voor € 90 miljoen
Tussen 2001 en 2004 werd op basis van de bevindingen van de commissie Snellen gewerkt aan de planning en begroting van een nieuwe GBA. Niet langer één GBA-bestand per gemeente, waarop pensioenfondsen, de Belastingdienst en andere afnemers zich sinds 1994 per gemeente moesten abonneren. In plaats daarvan één landelijk kernsysteem dat door de gemeenten werd gevoed en één landelijke Verwijsindex (GBA-V) waar alle afnemers terecht konden. Dat systeem zou tussen 2005 en 2008 worden gebouwd. In juli 2008 had het project inmiddels € 34 miljoen gekost. Het budget was op en toenmalig staatssecretaris Bijleveld trok de stekker uit het project. Een klein jaar later werd het budget uitgebreid naar € 61 miljoen, waardoor het project weer kon worden opgestart. Na positieve berichten over de voortgang bleek dat in 20013 ernstig tegen te vallen, waardoor ruim € 29 miljoen moest worden toegevoegd. De mGBA teller stond dus al op € 90 miljoen.

Over vier jaar moet iedereen zijn aangesloten op de BRP
Momenteel praten we niet meer over ‘mGBA’ maar over de ‘BRP’ (Basisregistratie Personen). Toen in 2014 bleek dat er wederom niets bruikbaars was ontwikkeld, is in 2015 een nieuwe planning opgesteld. Volgens die planning wordt de ontwikkeling van de BRP in het derde kwartaal van 2017 afgerond. Na een half jaar testen gaat op 1 april 2018 de initiële vulling van de database van start en 6 weken later is de BRP dan gereed voor aansluiting van gemeenten en afnemers. Koplopers kunnen in het vierde kwartaal van 2017 starten met hun aansluittoets in een testomgeving. Zij moeten dan beschikken over een Burgerzakenmodule die naadloos samenwerkt met de landelijke kern. De eerste koploperafnemer sluit vanaf 15 mei 2018 daadwerkelijk aan, twee maanden later gevolgd door de eerste koplopergemeente. In het najaar van 2020 moeten alle gemeenten en afnemers zijn aangesloten.

Experts in de clinch, dubieuze rol topambtenaar
Voor de meeste gemeenten lijkt het nog ver weg, maar de eerste koplopers moeten over 9 maanden al aan de slag met de aansluittoets in hun testomgeving. Dan moeten ze beschikken over Burgerzakenmodules die niet langer de eigen lokale BRP-database voeden maar de nieuwe landelijke kern. Dat betekent dat die software nu al bijna klaar moet zijn. Tot mijn grote schrik las ik echter enkele weken geleden een publicatie waarin expert / klokkenluider Veldwijk aangeeft dat de software inmiddels op een geheel andere wijze wordt ontwikkeld dan gepland. Eerst alleen via een code generator, nu grotendeels handmatig. De heer Miedema, een andere expert, springt vervolgens in de bres voor de BRP met een artikel waarin hij twee Kamerleden beschuldigt van samenspannen met Veldwijk. Veldwijk krijgt de wind van voren omdat hij volgens Miedema niet kan oordelen over de software. Vervolgens blijkt dat Cor Franke heeft meegewerkt aan dat artikel van Miedema. ZZP’er Franke is topambtenaar bij het ministerie van BZK en als gedelegeerd opdrachtgever de baas van de Operatie BRP. Miedema is met zijn GemCloud software betrokken bij de realisatie van het BRP project. Een opmerkelijke gang van zaken.

Tweede kamer
Naar aanleiding van de publicatie van Veldwijk vindt er op 8 februari a.s. een door het CDA aangevraagd algemeen overleg plaats in de Tweede Kamer over de BRP. Gaat Plasterk met de billen bloot of lukt het hem om de hete aardappel over te laten aan zijn opvolger? Ik wil mij zelf niet kwalificeren als expert, maar ik heb wel veel ervaring met softwareontwikkeling en het aansturen van softwareprojecten. Als ik lees over een softwaregenerator van Nederlandse makelij en het switchen naar handmatige softwarebouw, dan herken ik faalfactoren en vrees ik voor wederom aanzienlijke vertraging. Gelukkig werkt die oude GBA nog prima en zijn de afnemers al tevreden sinds de GBA-V in werking werd gesteld. De meeste gemeenten en afnemers vinden het volgens mij allemaal prima, zolang deze kip met haar gouden ei maar niet wordt geslacht. Het is een Haags drama, zowel op bestuurlijk als managementniveau, maar ook financieel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners