of 64707 LinkedIn

Nijpend tekort ICT-juristen door Meldplicht Datalekken

Sinds januari 2016 zij er door bedrijven en overheden al meer dan 4000 blootgelegde datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Dit heeft een nijpend tekort aan gespecialiseerde ICT-juristen aan het licht gebracht. Binnen 18 maanden zijn zeker 25.000 privacyspecialisten nodig om het gebruik van data in lijn te brengen met de Europese vereisten, stelt Bart Schermer, partner bij juridisch adviesbureau Considerati en universitair hoofddocent ICT-Recht aan de Universiteit Leiden.
Reageer

Sinds januari 2016 zij er door bedrijven en overheden al meer dan 4000 blootgelegde datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Dit heeft een nijpend tekort aan gespecialiseerde ICT-juristen aan het licht gebracht. Binnen 18 maanden zijn zeker 25.000 privacyspecialisten nodig om het gebruik van data in lijn te brengen met de Europese vereisten, stelt Bart Schermer, partner bij juridisch adviesbureau Considerati en universitair hoofddocent ICT-Recht aan de Universiteit Leiden.

Binnen 1,5 jaar zeker 25.000 extra privacyspecialisten nodig; vraagtekens bij kwaliteit opleidingen.

Op dit moment telt ons land slechts duizend ICT-juristen, die met name bij de grote multinationals actief zijn. “Dat leidt tot een goudkoorts onder privacyadviseurs en een wildgroei aan privacygerelateerde opleidingen, waarvan het kennisniveau twijfelachtig is”, zegt Schermer. Begin deze week uitte hij zijn zorgen in een door NPO 3 uitgezonden college over privacy.

Gebrek aan expertise
De hausse aan datalekken toont volgens Schermer de gebrekkige staat van het privacybeleid bij Nederlandse ondernemingen en overheden aan. “Opgeslagen persoonsgegevens kunnen voor bedrijven en overheden een potentiële goudmijn zijn wanneer ze goed en correct worden gebruikt. Het gaat erom het maximale uit je data te halen binnen de grenzen van de wet, maar ook binnen de grenzen van wat binnen onze maatschappij als aanvaardbaar wordt beschouwd. Door gebrek aan expertise dreigt privacy compliance voor veel bedrijven en overheden nu een ‘tick the box’-exercitie te worden. Zeer gevaarlijk nu duidelijk is dat datalekken een grote wissel kunnen trekken op de waarde van een onderneming”, aldus Schermer.

Telecomprovider Verizon kocht in juli 2016 Yahoo.com voor $ 4,83 miljard maar eist nu een korting van $ 1 miljard op de overname, nadat een omvangrijk datalek bij Yahoo.com aan het licht kwam. Schermer raadt naar aanleiding hiervan bedrijven die veel persoonsgegevens verwerken aan om zo snel mogelijk in kaart te brengen wat er wanneer verzameld wordt, en vooral waarom.

Wildgroei aan opleidingen
Privacyconsultancy ontwikkelt zich wereldwijd tot een miljardenbusiness. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie becijferde eerder in een brief aan de Eerste Kamer dat de nalevingskosten voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen toenemen van 72,5 miljoen euro in 2015 naar 1,1 tot 1,5 miljard euro in 2018. Het gebrek aan expertise op het gebied van privacy werkt volgens Schermer als een rode lap op ‘allerhande adviseurs van wisselende kwaliteit’, die in afwachting van de nieuwe generatie ICT-bedrijfsjuristen massaal op de markt gedoken zijn.

Schermer ziet daarnaast een wildgroei aan nieuwe opleidingen. “Een belangrijk deel van de aanbieders heeft zelf niet genoeg expertise in huis. Een echte goede opleiding kan het tekort aan goed geschoold personeel ondervangen.” Ook Schermer zal overigens op korte termijn een opleiding lanceren. “Op deze manier kunnen we versneld voorzien in de behoefte aan echt goede privacyspecialisten.”

De universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden ziet wel een lichtpuntje: het onderwerp is enorm in trek bij jonge juristen. “Voor een grote groep rechtenstudenten is privacy nu het meest interessante deelonderwerp. Gelukkig maar, gezien het nijpende tekort aan toekomstige specialisten.”


Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Bedrijven en overheden hebben tot 25 mei 2018 om hun bedrijfsvoering met De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in overeenstemming te brengen. Bedrijven die op grote schaal persoonsgegevens verwerken, bedrijven met meer dan 250 werknemers en overheidsdiensten zijn verplicht een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens - ofwel een  ‘functionaris gegevensbescherming’ - aan te stellen. Vanaf 25 mei 2018 is de vrijblijvendheid definitief verdwenen en kunnen boetes oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming.


Bron: AG Connect, Esther Schop

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners