of 59185 LinkedIn

'Het nieuwe inloggen' bij overheid kent serieuze risico's

Demissionair minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal serieuze risico's aangewezen bij de invoering van 'het nieuwe inloggen' bij de overheid. Het eID-stelsel moet uiteindelijk de nieuwe standaard van online identificatie bij de overheid worden, maar er moet nog veel gedaan worden.

Demissionair minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal serieuze risico's aangewezen bij de invoering van 'het nieuwe inloggen' bij de overheid. Het eID-stelsel moet uiteindelijk de nieuwe standaard van online identificatie bij de overheid worden, maar er moet nog veel gedaan worden.

 

Financiële en technologische risico's 

Plasterk wijst in zijn brief, die hij eerder had toegezegd na vragen over het eID-stelsel, op de mogelijke risico's bij de ontwikkeling van het eID-stelsel. Er bestaan volgens Plasterk technologische risico's, maar ook financiële risico's. Ook wordt er gewezen op problemen rondom de implementatie van eID. De risico's zijn behoorlijk met elkaar verweven. Zo kan gebruik maken van nieuwe technologie vertraging en kinderziektes opleveren. Daarvoor is onder meer goede en tijdige monitoring vereist, zo luidt één van de aangekondigde maatregelen. Door vertraging kunnen er weer financiële risico's ontstaan, door het niet tijdig in gebruik nemen van de nieuwe voorzieningen. Ook een tekort aan financiële dekking voor de kosten van de ontwikkeling en het gebruik kan een probleem gaan vormen.
 

Vertraging bij de implementatie
Bij de implementatie is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is bij de grootste stakeholders, zodat er niet nog meer vertraging wordt opgelopen. Tegenstrijdige belangen kunnen daarbij een obstakel vormen. Partijen die niet op tijd kunnen voldoen aan de eisen voor het toetreden tot het eID-stelsel leveren ook vertraging op bij de implementatie. Plasterk schrijft dat er binnen de Impuls eID doorlopend aandacht wordt besteed aan risicomanagement en risicobeperking. Over deze risico's en de bijbehorende maatregelen wordt periodiek gerapporteerd aan de door het kabinet hoogambtelijke Stuurgroep. Daarnaast wordt er een risicoregister bijgehouden voor de afzonderlijke projecten binnen het programma. Met kwaliteitsplannen voor de bouw- en beheerfase en externe audits en reviews hoopt de demissionair minister de grootste risico's in kaart te hebben en risico's te kunnen beheersen.

Eerdere onderzoeken

Het eID-stelsel krijgt volop aandacht. Het afgelopen jaar hebben diverse partijen, waaronder de Rekenkamer, Bureau BIT en Autoriteit Persoonsgegevens zorgen geuit over de plannen voor het nieuwe inloggen. Uit de businesscase werd wel duidelijk dat een investering verstandig is.
 

Lees de volledige brief van minister Plasterk hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners