of 60264 LinkedIn

AP wijst winkels en gemeenten op privacy bij wifi-tracking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst winkels en gemeenten op de wettelijke eisen die gelden wanneer zij gebruik maken van wifi-tracking. Zij moeten vooral de privacy van gevolgde mensen waarborgen.
Reageer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst winkels en gemeenten op de wettelijke eisen die gelden wanneer zij gebruik maken van wifi-tracking. Zij moeten vooral de privacy van gevolgde mensen waarborgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar vandaag nogmaals op gewezen. “Mensen komen in bestanden waaruit bijvoorbeeld valt af te leiden waar zij wanneer waren en wat hun winkelgedrag is”, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP. “Zij moeten hier op zijn minst over worden geïnformeerd”.

De Autoriteit Persoonsgegevens doet de oproep omdat steeds meer bedrijven en organisaties melden dat ze van wifi-tracking gebruik gaan maken. Op basis van de wifi-functie van een mobiele telefoon wordt het unieke identificatienummer van die telefoon vastgelegd. Op die manier kan bijvoorbeeld worden gevolgd welke route mensen door een winkel afleggen of hoe mensenstromen door een bepaald gebied lopen. De instantie ontvangt regelmatig signalen van mensen die zorgen hebben over de impact van wifi-tracking op hun privacy.

Wettelijke grondslag
Via wifi-tracking worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een mobiel apparaat opgeslagen en verwerkt. Organisaties mogen deze persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerken als zij daar een zogenoemde wettelijke grondslag voor hebben. De verwerking kan bijvoorbeeld zijn toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven. Ook mag een organisatie wifi-tracking inzetten als dit noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen.

Organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals gemeenten, kunnen via wifi-tracking persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om die taak uit te voeren. Er mag alleen in díe periodes en in díe gebieden waarin het echt nodig is, worden gemeten. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan.

Informeren en bewaartermijn
Behalve dat er een wettelijke grondslag moet zijn om de persoonsgegevens te mogen verwerken, stelt de Wbp verschillende eisen aan de manier waarop die gegevens mogen worden verwerkt.

Organisaties die wifi-tracking inzetten, moeten mensen bijvoorbeeld helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard. Voor winkels en bedrijven geldt dat zij de gegevens binnen 24 uur onomkeerbaar moeten anonimiseren of vernietigen. In de openbare ruimte moeten de gegevens zelfs direct onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

Bron: Ester Schop, Automatiseringgids

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners