of 59250 LinkedIn

Subsidie voor baggerwerkzaamheden Alde Feanen (Earnewâld)

Subsidie voor baggerwerkzaamheden Alde Feanen (Earnewâld). Antea Group aan de slag met bagger in de Alde Feanen.
Reageer

Antea Group aan de slag met bagger in de Alde Feanen.

In de Alde Feanen (nabij Earnewâld) heeft zich tot in het recente verleden fosfaat opgehoopt in de bovenste baggerlaag. Baggeren van de fosfaatrijke bovenlaag is een effectieve maatregel om snel veel voedingsstoffen af te voeren en daarmee vertroebeling van het water te voorkomen.

In opdracht van de Provincie Fryslân gaat Antea Group aan de slag met de voorbereidingen,  bestaande uit het opstellen van een bestek R.A.W., depot ontwerp en aanvragen vergunningen en ontheffingen. En tijdens de uitvoering houdt Antea Group toezicht op de werkzaamheden van de aannemer. Het project zal een periode van drie jaar in beslag nemen.

 

Door de werkzaamheden worden de watergangen beter bevaarbaar en wordt de opwerveling door vaarbewegingen sterk gereduceerd. De baggerwerkzaamheden vinden plaats in lijnvormige wateren (circa 20 km) en vlakvormige wateren (circa 45 ha). De te baggeren laag varieert tussen een dikte van 10 cm en 40 cm. De bagger wordt via een leiding (circa 6 km) verpompt naar een baggerdepot in Oudega.

 

Het baggeren maakt deel uit van een pakket van beheermaatregelen waarvoor Europese LIFE subsidie is verkregen.

 

Contact:

Arjan Bakker

T: +31 (0)513 63 43 20
M: +31 (0)6 10 91 90 67
E: arjan.bakker@anteagroup.com