of 59250 LinkedIn

Project veiligheid zuidelijke Randmeren en Eem

Project veiligheid zuidelijke Randmeren en Eem. De dijken langs de Eem en het Veluwemeer voldoen gedeeltelijk niet aan de wettelijke eisen.
Reageer

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) zorgt het waterschap Vallei & Veluwe voor de dijkverbetering van de Zuidelijke Randmeren en Eemdijken. De dijken langs de Eem en het Veluwemeer voldoen gedeeltelijk niet aan de wettelijke eisen. Antea Group verzorgt de risicogestuurde planning, de implementatie van risicogestuurd werken en procesmanagement.

Vanwege de diversiteit van de dijktracés in landelijk en bebouwd gebied en de maatregelen in de vorm van grondoplossingen en constructies, is een indeling in deeltrajecten gemaakt. Per traject wordt één contract in de markt gezet. Er is hiertoe een IPM-team samengesteld.

 

Door middel van (integrale) verbetersessies voor planning, kwaliteit- en risicomanagement is het Antea Group gelukt om de focus aan te brengen op een aantal cruciale pijnpunten binnen het complexe project. De risicomanager organiseert de risicosessies met projectteams en aannemers en bewaakt de uitvoering van de beheersmaatregelen. In Relatics zijn alle risico’s beschreven met oorzaken en gevolgen. Door middel van een PPI-planning is een probabilistische analyse uitgevoerd op basis van de belangrijkste tijdrisico's.

 

Met een zekerheid van 50% kan geconcludeerd worden dat de laatste uitvoering van een deelproject in oktober 2017 is afgerond. Hiermee is de projectdoelstelling gehaald dat de projecten voor 2018 zijn afgerond.

 

Contact:

Maarten Lolcama

M: +31 (0)6 10 05 71 59
E: maarten.lolcama@anteagroup.com