of 59190 LinkedIn

Wat kan Big Data wel, of niet, opleveren?

2 reacties
Big Data staat wereldwijd sterk in de belangstelling omdat er nog nooit zulke grote hoeveelheden data beschikbaar zijn geweest en nog nooit zo snel nieuwe data werd geproduceerd. Big Data is groot, complex en gevarieerd.

Er ontstaat op dit moment een steeds realistischer beeld van wat Big Data wel, of niet, kan opleveren. Data alleen (of het nu Big of Small is) voegt geen waarde toevoegt. Waarde wordt pas toegevoegd door analyse van deze data, en de beslissingsondersteunende modellen (algoritmes) die dit oplevert. Het maken van algoritmes is een vorm van Data Science. Belangrijke termen binnen Data Science zijn Machine Learning (lerende computermodellen) en Predictive Analytics.

 

Steeds meer organisaties (zowel in de publieke als private sector) moeten de stap van Business Intelligence naar Data Science verder doorzetten. Zowel de data-infrastructuur als de huidige kennis onder informatici is echter veelal ontoereikend om met Big Data om te gaan. In plaats van puur beschrijvende analyses uit te voeren zouden organisaties voorspellende analyses moeten ambiëren om op die manier in te kunnen spelen op de toekomstige vraag.

 

De laatste jaren is het gebruik van modellen, voorspellingen en scenarioberekeningen sterk gegroeid. Meer en meer worden econometrische en kwantitatieve data-analyse modellen gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming binnen organisaties. De groei van kwalitatief goede data, en de ontwikkeling van nieuwe statistische technieken zorgen ervoor dat deze instrumenten sterk aan belang winnen.

 

De Masterclass Data Science & Machine Learning maakt de deelnemers bekend met de laatste ontwikkelingen op het terrein van voorspellen, modelleren en data-analyse. Deelnemers worden uitgedaagd de geboden theorie te vertalen naar de praktijk en de geleerde vaardigheden worden tijdens deze masterclass direct toegepast.

 

Startdatum De Masterclass Data Science & Machine Learning gaat op vrijdag 20 januari 2017 van start. Bekijk alle data
Locatie De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van Erasmus Universiteit Rotterdam of in de nabijheid van de universiteit.
Bijeenkomsten Deze masterclass bestaat uit 4 bijeenkomsten  
Prijzen € 2.595,- (Januari 2017)