of 59185 LinkedIn

Waarom adviezen vaak verkeerd zijn (2)

Reageer

In mijn vorige column vertelde ik over een experiment uit de speltheorie waaruit blijkt dat rationele overwegingen vaak tot een verkeerde keuze leiden. Kort samengevat: een grote groep mensen wordt gevraagd een getal tussen 0 en 100 te noemen, en daar vervolgens tweederde van te nemen. Wat is de te verwachten uitkomst? Strikt rationeel geredeneerd is dat antwoord 0. De redenering vindt u hier. Maar in de praktijk geven de meeste mensen dat antwoord niet, omdat de meeste mensen niet strikt rationeel redeneren.

In mijn column beloofde ik u te vertellen wat dit te maken heeft met verkeerde adviezen over grote landelijke projecten. Ik kom mijn belofte na en werk deze gedachte verder uit.

 

De omweg van de bloemen

Ik kies – hopelijk neemt u mij dat niet kwalijk – opnieuw voor een omweg. Niet de omweg van de speltheorie, maar ditmaal de omweg van bloemen. Bloemen speelden namelijk een niet onbelangrijke bijrol bij de mislukking van een groot landelijk project: de vorming van de Nationale Politie.

Hoe dat zit? Op zich was de gedachte om de 25 politieregio’s in Nederland te laten opgaan in één Nationale Politie niet zo slecht. Samenvoegen van diensten, koppelen van bestanden, vermindering van lastendruk – de voordelen spreken eigenlijk vanzelf. Dus alle betrokken adviseurs zeiden: doen!

 

Oud dametje

Een verkeerd advies, omdat het uitging van de gedachte dat politiemensen strikt rationeel handelende wezens zijn. Dat zijn ze niet, en daarbij gaat het soms om kleine dingen. Om de aankoop van bloemen bijvoorbeeld. U bent het u misschien niet bewust, maar politiekorpsen kopen veel bloemen. Om collega’s in het zonnetje te zetten, bij slachtofferhulp, of om buurtbewoners eer te bewijzen die een oud dametje hebben ontzet bij een overval.

Voor al die bloemen werden in het verleden per politieregio afspraken gemaakt met de plaatselijke bloemist. Die gaf extra korting bij grotere afnames en liet af en toe een extra boeket bezorgen op het bureau. Iedereen tevreden dus.

 

Europees aanbesteed

Maar bij de Nationale Politie moest dat anders. Daar moest de aankoop van bloemen bij wijze van spreken Europees worden aanbesteed.

Hoe werkt dat vervolgens? Daar balen mensen van. En mensen die ergens van balen, die werken niet mee aan veranderingen, die werken veranderingen tegen. Het heeft natuurlijk niet alleen aan die bloemen gelegen, maar de kern van het mislukken van de Nationale Politie zit ‘m wel daar in.

Iets vergelijkbaar geldt voor grote infrastructurele projecten als de Betuweroute, en voor tal van projecten op mijn vakgebied, de ict. Maar omdat het mij opnieuw aan de ruimte ontbreekt, vraag ik nog eenmaal uw geduld tot mijn volgende column.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl