of 59130 LinkedIn

Specialistische kennis over data analyse en privacy

Reageer

De informatiesamenleving kenmerkt zich steeds meer door de grote hoeveelheid data die er over ons en onze omgeving te vinden is.Deze genereren we grotendeels zelf, bijvoorbeeld door de sporen die we nalaten via het gebruik van mobiele apparaten.

Bedrijfsleven en overheid zien grote kansen voor het massaal analyseren van die data. Big data bieden allerlei voordelen – zoals een op maat gesneden aanbod van producten, een grotere efficiëntie van verkeersstromen en een beter inzicht in de behoefte van burgers – maar roepen ook veel vragen op over de privacy van burgers en de sociale gevolgen van nieuwe vormen van categorisering door big data. Is het wel ethisch om je eigen personeel ongevraagd te volgen? Willen we wel dat verzekeraars risicoprofielen opstellen op basis van het analyseren van privacygevoelige gegevens?

 

Werken met grote hoeveelheden data vraagt om een forse investering in tijd en geld. Het is een keuze waarop je bovendien je werkwijze helemaal moet aanpassen. Het onder de knie krijgen van de techniek is een belangrijke eerste stap. Het inrichten van de organisatie op het gebruik van data is minstens even belangrijk. Wanneer professionals af moeten stappen van hun traditionele manier van werken en moeten gaan vertrouwen op analyses die gemaakt zijn, dan kost dat tijd om een organisatie qua cultuur, trainingen en expertise aan te passen. En tenslotte is het verkrijgen van kennis omtrent actuele privacywetgeving urgent. Een domein waarop Europa steeds meer invloed uitoefent en waar een instelling als de Autoriteit Persoonsgegevens met de per 1 januari 2016 van kracht geworden Wpb steeds mogelijkheden krijgt om op te treden. Zie voor de wetswijziging deze link.

 

Erasmus Academie biedt binnen haar maatwerkopleidingen uitstekende mogelijkheden om verschillende expertises te bundelen in een unieke opleiding op het gebied van data analyse en privacy.

 


 

Nadere informatie

 

Vervolgopleidingen

Vragen over onze opleidingen en maatwerktrajecten? Neem gerust contact op.

Zoekt u een passende cursus of een opleiding op maat, neem dan contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt van Erasmus Academie: tel. 010-408 18 19 of markus@erasmusacademie.nl

 

Kijk voor meer informatie op www.erasmusacademie.nl