of 59190 LinkedIn

Scrum / Agile is topsport, ook voor bestuurders

Reageer

Scrum / Agile software ontwikkelen is ook bij bestuurders razend populair aan het worden. Een revolutie lijkt zich te voltrekken, maar bestuurders moeten wel even opletten. Aandacht voor kwaliteit is een cruciale succesfactor.

Goed omgaan met nieuwe inzichten

In de iteratieve en incrementele scrum / agile aanpak staat het variabel laten van de benodigde functionaliteit en de oplossing centraal. Het uitgangspunt is namelijk dat alle betrokkenen onderweg toch wel van gedachte zullen veranderen. Ze bouwen gaandeweg nieuwe inzichten op over wat ze nodig hebben en hoe dat gerealiseerd moet worden. In deze aanpak is alles er op ingericht om daar goed mee om te kunnen gaan.

Daarmee erkennen we eigenlijk dat het resultaat niet volledig betrouwbaar vooraf valt te beschrijven en te plannen. Dat levert soms wat onrust op. Want hoe kan ik als bestuurder dan beloven dat we “het” gaan halen?

 

Je weet wel, die datum waarop de wet in gaat. Dat moment dat de knop om moet. Wanneer half Nederland met hun DigiD inlogt. De pers en de leden van de tweede kamer, nog eens nalezen wanneer een-en-ander beloofd was en alvast de beschuldigingen en vragen formuleren die ze gaan uitspreken als het niet helemaal is wat het had moeten zijn.

 

Toch kan je ook met deze manier van werken die belofte prima doen. Wat namelijk nog wel eens over het hoofd wordt gezien is dat goed iteratief en incrementeel werken een hogere voorspelbaarheid kan opleveren dan met een klassieke poging-tot-plannen. Dat zit namelijk zo.

 

Ook een scrum / agile project kan je betrouwbaar plannen

Als een redelijk stabiele groep mensen met veel discipline in een kort cyclische iteratieve aanpak samenwerken, dan kan je vrij snel ervaringscijfers opbouwen over hun ‘performance’. Die performance wordt dan uitgedrukt in functionaliteitspunten, doorlooptijd en kwaliteit van het resultaat. Dit kan vrij snel omdat ze in slechts een paar maanden meerdere cycli hebben doorlopen en op basis van gemeten resultaten kan je een bruikbare indicatie opbouwen van hun performance.

 

De waarde van die functionaliteitspunten zijn specifiek voor die groep mensen en vaak specifiek voor de klus waaraan ze werken. Ze blijken echter zeer goed bruikbaar voor het inschatten van de voortgang, mits je de benodigde functionaliteit kan overzien en de omvang daarvan kan laten inschatten door dezelfde groep mensen. Als je dus een tijd onderweg bent en er geen fundamentele wijzigingen noodzakelijk zijn, dan kan je heel betrouwbaar plannen.

 

Hetzelfde geldt voor de kwaliteit. Als je structureel kwaliteit meet in die cycli blijkt het heel goed mogelijk om te voorspellen wanneer de kwaliteit goed genoeg zal zijn gegeven de intensiteit van je testwerk. Dat hebben ze in de jaren 90 al aangetoond. Belangrijk daarbij is dat je ook meet hoe vaak er even een “snelle oplossing” is ingebouwd om binnen de korte timebox van een cyclus op te kunnen leveren. Dat noemen we dan technische schuld en zoals iedereen weet moet je altijd je schuld aflossen. Dus ook het werk om die snelle oplossingen weer ‘netjes’ te maken moet je meetellen.

 

Deze empirische aanpak werkt beter dan de klassieke papieren exercitie die we vaak nog toepassen, gebaseerd op gemiddelde marktcijfers van ‘performance’ of toezeggingen van de leverancier tijdens de aanbesteding. Dat is best fijn voor een bestuurder die aan de lat staat voor het halen van die beloofde datum.

 

Aandacht voor kwaliteit

Wel even opletten! Het werkt alleen als je aandacht hebt voor de genoemde kwaliteitseisen:

♦ een stabiele groep mensen;

♦ een zeer gedisciplineerde werkwijze;

♦ kort cyclische aanpak;

♦ ervaringscijfers opbouwen door voortgang en kwaliteit te meten, inclusief technische schuld;

♦ de benodigde functionaliteit kunnen overzien;

♦ een stabiel fundament van uitgangspunten bewaken.

 

Vooral die laatste drie worden nog wel eens over het hoofd gezien. Gewoon een scrumteam aan het werk zetten is niet genoeg. Het meten van kwaliteit vereist veel vakmanschap, goede methodes en technieken. In de voorbereiding moet de benodigde functionaliteit worden afgebakend en de uitgangspunten worden vastgesteld. De uitgangspunten moeten voldoende stabiel zijn om ervaringscijfers op te bouwen met het scrumteam en deze te kunnen blijven gebruiken. Als je de fundamentele opzet van het systeem moet wijzigen moet het team opnieuw ervaringscijfers opbouwen en dat kost meerdere cycli.

 

Modern ‘scrummen’ is dus prima maar laten we niet vergeten dat het meer een evolutie is dan een revolutie. Het besturen van een agile/scrum project is de stap van sport naar topsport. De basis is wel hetzelfde, de toewijding niet. Een goede afbakening met uitgangspunten met alle betrokkenen. Sturen op kwaliteit en voortgang op basis van goede waarnemingen en metingen en bovenal, het zorgen voor een stabiele groep goede vakmensen. Want hoe goed je ook bestuurt, de kwaliteit van de mensen en het proces is de cruciale succesfactor.

 

AfbeeldingHebben we gelukkig toch nog iets geleerd van de afgelopen vijftig jaar automatisering.

 

Frank Hendriksen, principal adviseur M&I/Partners