of 59250 LinkedIn

Raamovereenkomst bodemadviesdiensten provincie Noord-Brabant

Raamovereenkomst bodemadviesdiensten provincie Noord-Brabant
Reageer

De provincie Noord-Brabant heeft een aanbesteding voor bodemadviesdiensten uitgeschreven. Antea Group kwam bij de aanbestedingsprocedure als één van de drie beste inschrijvers naar voren. De provincie selecteerde Antea Group op basis van de gevraagde hoogwaardige kwaliteit en het aantrekkelijke prijsniveau.

De provincie heeft de aanbesteding opgedeeld in drie percelen. Het met Antea Group afgesloten contract omvat het uitvoeren van nader bodemonderzoek, het opstellen van saneringsplannen en BUS-meldingen, het uitvoeren van meldingen in het kader van het activiteitenbesluit/omgevingswet, het verzorgen van milieukundige begeleiding inclusief verslaglegging en het uitvoeren van monitoringen.

 

Het contract loopt tot 2017 met verlengingsmogelijkheid tot 2019. Antea Group is blij met de keuze van de provincie Noord-Brabant en we zien uit naar een continuering van de samenwerking.

 

Contact

Martijn Elings

T: +31 (0)162 48 70 00
E: martijn.elings@anteagroup.com

 

Gijsbert Schuur

M: +31 (0)6 10 88 60 51
E: gijsbert.schuur@anteagroup.com