of 59123 LinkedIn

Raamcontract technische adviesdiensten met vier waterschappen

Antea Group heeft op 1 februari 2016 raamcontracten met Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verworven.
Reageer

Antea Group heeft op 1 februari 2016 raamcontracten met Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verworven.

Het raamcontract voor integrale technische advisering omvat ontwerpen, contracten en uitvoeringsbegeleiding voor waterbouwkundige werken, waterkeringen, waterbeheer, onderhoud, wegen en beleid en onderzoek. Op zestien van de achttien ingeschreven percelen kwamen wij als beste uit de beoordeling.

 

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis, kwaliteitsverbetering, innovaties en duurzame oplossingen. Concrete resultaten in de aanpak van Duurzaam GWW zijn positief ontvangen.

 

Door dit raamcontract wordt de partnership, die afgelopen jaren met de vier waterschappen is opgebouwd, hernieuwd. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar met mogelijkheid van verlenging voor twee jaar. 

 

Contact

Vincent Laracker

T: +31 (0)10 23 51 732
M: +31 (0)6 22 01 43 29
E: vincent.laracker@anteagroup.com