of 59190 LinkedIn

Onderzoek naar levensduur en veiligheid van beweegbare bruggen

Onderzoek naar levensduur en veiligheid van beweegbare bruggen.
Reageer

Nieuwe rekenregels moeten onnodige vervanging van bruggen voorkomen.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is in samenwerking met de TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland een onderzoek gestart naar de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Aanleiding is de veronderstelling dat bestaande bewegingswerken vaak onnodig vroeg worden vervangen. Het onderzoek moet leiden tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen.

Bij de beweegbare bruggen draait alles om veiligheid en betrouwbaarheid. Een klein gebrek kan

grote gevolgen hebben voor het weg- en vaarverkeer. Echter, de veronderstelling is dat de huidige

voorschriften voor het ontwerpen en beoordelen van beweegbare bruggen te conservatief zijn.

Hierdoor worden bestaande bewegingswerken onnodig vroegtijdig vervangen. Een kostenpost van

vele miljoenen euro’s per jaar. Peter Vos, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek

werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving.

Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het

gebied van beweegbare bruggen”.

 

Metingen, testen en simulaties

Kodo Sektani van Antea Group is samen met de TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland

gestart met een PhD-onderzoek naar het dynamisch gedrag van beweegbare bruggen. In dit

onderzoek worden geavanceerde numerieke modellen opgesteld, waarmee dynamische belastingen

in brugbewegingsmechanismen voorspeld kunnen worden. Vervolgens worden de modellen aan de

hand van nauwkeurige metingen, laboratoriumtesten en simulaties geverifieerd en gevalideerd.

Sektani: “het streven is dat dit onderzoek de basis vormt voor nieuwe rekenregels en

bepalingsmethoden voor het (her)beoordelen van bewegingswerken. Hiermee kunnen we de

levensduur van beweegbare bruggen in de toekomst realistischer beoordelen. Dit zal grote

maatschappelijke en financiële voordelen bieden. We kunnen bruggen veiliger houden, maar ook

kosten bewuster in stand houden en vervangen.” Het onderzoek zal vier jaar in beslag nemen.

Naast het onderzoek ligt er ook het plan om een technische commissie op te zetten van experts op

het gebied van beweegbare bruggen in Nederland. Sektani: “Hiermee kunnen we hen op de hoogte

houden van de stappen die we nemen om de huidige rekenregels op de proef te stellen en onderling

kennis uitwisselen.”

 

Contact:

Ka-Lung To

T: +31 (0)36 530 85 36
M: +31 (0)6 51 64 46 74
E: ka-lung.to@anteagroup.com

Peter Vos

T: +31 (0)6 51 40 26 35
E: peter.vos@anteagroup.com

Kodo Sektani

T: +31 (0)36 530 8439
M: +31 (0)6 51 19 59 66
E: kodo.sektani@anteagroup.com