of 59185 LinkedIn

Mastercourse Informatie- en documentmanagement

Reageer

Op vrijdag 25 november 2016 start de nieuwe editie van de succesvolle Mastercourse Informatie – en documentmanagement. De rol van informatie binnen organisaties verandert. Daarmee verandert ook de rol van de informatieprofessional. Naast digitalisering hebben ontwikkelingen in de maatschappij en economie invloed op de verwachtingen ten aanzien van informatievoorziening. In acht dagen tijd (de masterclass start met een kick off van een halve dag) leren deelnemers hierover een scherpe visie te ontwikkelen.

Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op en verwerken wij digitaal. Organisaties en bedrijfsprocessen maken steeds frequenter gebruik van gestructureerde digitale databestanden. Het zorgdragen voor een doelmatig beheer en behoud van alle data (analoog & digitaal) roept echter nog steeds veel vragen op. In de praktijk blijkt dat veel toepassingen van documentmanagement in organisaties nog onvoldoende resultaten opleveren.

 

Het merendeel van de problemen is echter niet te wijten aan technologisch falen, maar wordt veroorzaakt door mismanagement en door factoren van menselijk gedrag. De Mastercourse Informatie- en documentmanagement helpt u vragen uit uw organisatie te beantwoorden en een volwaardig partner binnen uw organisatie te zijn. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u gelegenheid een eigen casus te presenteren en te reflecteren met de praktijkdocenten en medecursisten.


Voor wie?

De mastercourse is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werk te maken heeft met het verwerken van grote hoeveelheden data. Te denken valt aan informatiemanagers, kennismanagers, DIV-adviseurs, coördinatoren DIV, recordmanagers, beleidsmedewerkers of adviseurs informatievoorziening, archivarissen, secretarissen, documentmanagers, ICT-consultants of documentalisten.

 

Investering

De investering in de Mastercourse Informatie – en documentmanagement bedraagt € 4.195,- (alle bedragen zijn vrijgesteld van btw). Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen.

 

Meer informatie & inschrijven

Voor meer informatie over de Mastercourse Informatie – en documentmanagement gaat u naar de website www.erasmusacademie.nl/idm. Hier kunt u de factsheet van de opleiding aanvragen of u direct inschrijven. Of bel met Mariëlle Elenbaas, Programmamanager van Erasmus Academie, tel. 010-4082126. U kunt ook een mail sturen naar elenbaas@erasmusacademie.nl.

 

Organisatie

De Mastercourse Informatie – en documentmanagement is een initiatief van Erasmus Academie, instituut voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kijk op www.erasmusacademie.nl voor ons complete opleidingsaanbod.