of 59123 LinkedIn

Masterclass Data Science & Machine Learning

Reageer

Opstellen van kwantitatieve modellen en uitvoeren van data-analyses, gebruikmakend van state-of-the-art voorspelmethoden.

Op dinsdag 7 juni 2016 start bij Erasmus Academie de nieuwe 4-daagse Masterclass Data Science & Machine Learning.

Big Data staat wereldwijd sterk in de belangstelling omdat er nog nooit zulke grote hoeveelheden data beschikbaar zijn geweest en nog nooit zo snel nieuwe data werd geproduceerd. Big Data is groot, complex en gevarieerd.

 

Er ontstaat op dit moment een steeds realistischer beeld van wat Big Data wel, of niet, kan opleveren. Data alleen (of het nu Big of Small is) voegt geen waarde toe. Waarde wordt pas toegevoegd door analyse van deze data, en de beslissingsondersteunende modellen (algoritmes) die dit oplevert. Het maken van algoritmes is een vorm van Data Science. Belangrijke termen binnen Data Science zijn Machine Learning (lerende computermodellen) en Predictive Analytics.

 

Steeds meer organisaties (zowel in de publieke als private sector) moeten de stap van Business Intelligence naar Data Science verder doorzetten. Zowel de data-infrastructuur als de huidige kennis onder informatici is echter veelal ontoereikend om met Big Data om te gaan. In plaats van puur beschrijvende analyses uit te voeren zouden organisaties voorspellende analyses moeten ambiëren om op die manier in te kunnen spelen op de toekomstige vraag.

 

De laatste jaren is het gebruik van modellen, voorspellingen en scenarioberekeningen sterk gegroeid. Meer en meer worden econometrische en kwantitatieve data-analyse modellen gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming binnen organisaties. De groei van kwalitatief goede data, en de ontwikkeling van nieuwe statistische technieken zorgen ervoor dat deze instrumenten sterk aan belang winnen.

 

De Masterclass Data Science & Machine Learning maakt de deelnemers bekend met de laatste ontwikkelingen op het terrein van voorspellen, modelleren en data-analyse. Deelnemers worden uitgedaagd de geboden theorie te vertalen naar de praktijk en de geleerde vaardigheden worden tijdens deze masterclass direct toegepast.

 

Het resultaat

  • Kennis opdoen van de meest gebruikte Data Science tools en methoden van dit moment (R, Regressie, Penalty en Support Vector Machine);
  • Essentiële voorspelmethoden uit de Data Science en Machine Learning in de praktijk in R toepassen en maken van waardevolle data analyses;
  • Voorspellingen maken met Suport Vector Machine (SVM) in R, Multiple Regressie in R en interpreteren van de output;
  • Uitvoeren van Ridge regressie in R en toepassen van kruisvalidaties.
  • Uitvoeren van niet-lineaire Support Vector Machine (SVM)
  • Toepassen van variabele selecties m.b.v. de Lasso en het Elastic Net interpreteren van de resultaten

 

Voor wie?

De beginnende Data Scientist met enige kennis van statistiek en statistische software, die kennis wil maken met R en verschillende voorspelmodellen uit de Machine Learning. Professionals met affiniteit voor modellen en kwantitatieve data-analyses.

 

Big Data Projectmanager, Business Intelligence Manager of – consultant, data-analist, business analist, datawarehouse analist, marketing (technologie) manager, marketing (intelligence) manager of innovatiemanager, economen, econometristen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen en analisten van andere disciplines die beschikken over affiniteit met modellen en kwantitatieve data-analyses.

 

Prijs

De investering bedraagt € 2.595,- (vrijgesteld van btw). Hierbij zijn inbegrepen cursusgeld, dagarrangement en cursusmateriaal.

 

Geïnteresseerd?

Meer weten of vragen? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas (Programma manager Masterclass Data Science & Machine Learning) 010-4082126 – elenbaas@erasmusacademie.nl

 

Inschrijven

Online via www.erasmusacademie.nl/datascience

 

Kijk op www.erasmusacademie.nl voor ons complete opleidingsaanbod.