of 59190 LinkedIn

Leergang Ketenregie

Reageer

Tiende editie | Vanaf vrijdag 23 september op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor de ketenregisseur uit het veld dé leergang om de eigen praktijkervaring in regie, ketens en netwerken te onderbouwen met wetenschappelijke achtergronden en vaardigheden.

Inhoud
Ketens en netwerken zijn tegenwoordig onontbeerlijk voor het leveren van diensten en het organiseren van besluitvorming. Maatschappelijke opgaven vragen steeds vaker om netwerken waarin bestuurders en professionals uit verschillende organisaties zich organiseren rond een specifieke opgave.

 

Oplossingen die daadwerkelijk uitgevoerd worden vereisen een persoons-, groeps-, of gebiedsgerichte aanpak, waar competenties en bevoegdheden van verschillende organisaties of organisatieon­derdelen met elkaar verbonden moeten worden.

 

Steeds vaker is ketenregie ook binnen grotere concerns als ministeries, ener­giebedrijven, de belastingdienst en hogescholen een reguliere interne besturingsmethode om opgave- of klantgericht te verbinden.

 

De Leergang Ketenregie richt zich op de realisatie en organisatie van succesvolle keten- en netwerksamenwerking.

 

Resultaat
Na het volgen van de Leergang Ketenregie kunt u regie voeren zonder (formele) hiërarchische macht en activiteiten effectief koppelen als de sleutel tot succes.

  • Theorie, persoonlijke vaardigheden en competenties;
  • Een doelgerichte transfer van kennis en vaardigheden naar de praktijk;
  • Een directe koppeling van het werkveld aan wetenschappelijke achtergronden en vaardigheden;
  • Hét platform voor ketenregisseur

 

Voor wie?
De Leergang Ketenregie is bedoeld voor ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat, die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

 

Ervaringen
De Leergang Ketenregie wordt nu 7 jaar aaneensluitend aangeboden. In deze zeven jaar hebben meer dan 145 ketenregisseurs de regie genomen in de dynamiek van de ketens en netwerken rondom hen.

 

Deelnemers waarderen de leergang zeer, getuige de vele positieve evaluaties van de vorige uitvoeringen:

“Ik ben onder de indruk van de verschillende sprekers in de leergang. Bestuurders die met passie over hun aanpak spreken maken dat ik toch met andere ogen ga kijken naar problematiek die ver verwijderd lijkt van mijn werk, maar waar iedere keer weer dezelfde patronen boven komen die ook bij ons een rol spelen.”

“Wat ook verrassend leuk blijkt te zijn: er zitten, ondanks de verschillende achtergronden, tot op het bot gemotiveerde deelnemers die allemaal vol passie over hun problemen en successen praten. Dat blijkt ook nog eens heel vaak direct toepasbaar op de eigen situatie.”

“Alles wat voorbij komt probeer ik te projecteren op mijn situatie. Soms is dat confronterend, soms blijk ik wel dege­lijk een regisseur te zijn. Een van de eerste gevolgen van de leergang is dat ik sowieso veel bewuster kijk naar wat er precies gebeurt, en ook veel ontwikkelingen herken en kan plaatsen. Ik reageer ook wat trager en bouw een denkmo­ment in. Het werk lijkt er minder hectisch door, en is zeker wat voorspelbaarder."

 

 


 

Meer informatie & inschrijven

Voor meer informatie over de Leergang Ketenregie gaat u naar de website www.erasmusacademie.nl/ketenregie.

Hier kan ook de factsheet van de leergang aangevraagd worden of kunt u zich direct inschrijven.

Of bel met Janine Goedegebuur, programmacoördinator van Erasmus Academie, tel. 010-408 25 22. U kunt ook een mail sturen naar goedegebuur@erasmusacademie.nl. Graag licht zij e.e.a. verder toe.