of 59190 LinkedIn

Havenbedrijf Amsterdam - Begeleiding reorganisatie afdeling Informatievoorziening

Reageer

Diverse interne en externe (ICT-)ontwikkelingen leiden tot nieuwe ICT-toepassingen en mogelijkheden voor Havenbedrijf Amsterdam en de manier waarop klanten in de haven met elkaar communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Big Data, de cloud en de ontwikkeling van new business.

In 2014 hebben de verantwoordelijken voor Informatiemanagement en ICT samen nagedacht hoe de ICT-ondersteuning van het Havenbedrijf het beste kan worden georganiseerd om de diverse ontwikkelingen en uitdagingen voor de haven goed aan te kunnen. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het tijd was om informatiemanagement en ICT in één afdeling onder te brengen en dat daarnaast uitbreiding van de huidige formatie op het snijvlak van ICT en Informatiemanagement nodig was. M&I/Partners heeft in deze fase enkele workshops begeleid.

Vanaf februari 2015 is een interne kwartiermaker gestart om de nieuwe geïntegreerde afdeling Informatievoorziening via een reorganisatie tot stand te brengen. Het doel is om de afdeling ruim voor het eind van 2015 te bemensen. M&I/Partners, in de persoon van Karin Zwiggelaar, heeft de kwartiermaker ondersteund bij deze reorganisatie.

Inmiddels werkt de afdeling Informatievoorziening met hybride klantenteams om de verschillende klantgroepen in de organisatie optimaal te ondersteunen. Daarnaast is stevig geïnvesteerd in strategische en tactische capabilities van de afdeling door een architectuurfunctie onder directe aansturing van de CIO in te richten. De afdeling werkt intensief mee aan verschillende digitaliseringsprojecten om een slimme, snelle en schone haven te realiseren.

 

AfbeeldingMeer informatie:

Karin Zwiggelaar, karin.zwiggelaar@mxi.nl