of 59185 LinkedIn

Goedkoop is duurkoop bij de overheid

1 reactie

Het was een mooie opdracht, die we uitvoerden voor een overheidsorganisatie in het sociale domein. We leverden een bijdrage aan de lastige kwestie van de decentralisatie, en het ging de goede kant op. We boekten voortgang, we haalden de deadlines, we bleven binnen het budget, onze professionals benutten hun expertise optimaal, en dus was de opdrachtgever tevreden.

Kortom, alles verliep naar wens. Op één ding na, en dat was het tarief waarvoor we werkten. Dat was al aan de lage kant, maar toen voortzetting van het project aan de orde kwam, bleek dat de vergoeding nog verder naar beneden moest. Publiek geld, tenslotte, dat begrepen we wel.

Publiek geld

Dat het bij dergelijke opgaven om publiek geld gaat, dat begrijp ik inderdaad heel goed. En dat dat geld goed moet worden besteed, is mij eveneens duidelijk. Sterker: dat was ook bij dit project een van onze belangrijkste doelstellingen.

Juist daarom was de eis van een lager tarief moeilijk te begrijpen. Want ik wist: voor dit geld is het niet te doen, en straks zijn alle investeringen voor niets geweest.

Ik wilde zeker zijn van mijn zaak. Dus pakte ik de rekenmachine er nog eens bij, en vroeg mijn collega’s en onze financiële administratie om advies. Maar onze conclusie was unaniem: dit is geen haalbare kaart. Van het aangeboden tarief kon ik mijn mensen niet langer betalen. Er zat niets anders op dan te stoppen met het project. Het kon niet langer uit.

Op een koopje

De laatste tijd hebben we wel vaker met dergelijke problemen te maken als we werken in opdracht van de overheid. Alles moet op een koopje, daar komt het op neer. Niet de mensen met verstand van zaken staan aan het roer, maar de inkopers. En de inkopers kiezen leveranciers op basis van criteria die zij begrijpen.

Wat zijn die argumenten dan? Niet de kwaliteit van de professionals die worden ingehuurd. Niet hun bewezen ervaring. Niet de resultaten van het werk dat zij doen en zelfs niet de totale kosten van het project.

Nee, het belangrijkste criterium dat deze inkopers hanteren, is het uurtarief. Dat is overzichtelijk en goed te vergelijken. Tien euro minder? Doen we! Wat die tien euro uiteindelijk kosten, in termen van resultaat, dat doet niet ter zake. Goedkoop is duurkoop, noemen we dat.

Deze opdracht is dus voorbij. Wij zijn inmiddels weer bezig met andere mooie opdrachten. Met ons hoeft u geen medelijden te hebben. Maar jammer vind ik het wel.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl