of 59123 LinkedIn

Geert Roovers geïnstalleerd als lector Bodem en Ondergrond

Geert Roovers geïnstalleerd als lector Bodem en Ondergrond
Reageer

Op 18 februari jl. is dr. ir. Geert Roovers geïnstalleerd als lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool in Deventer. In zijn lectorale rede ‘Ondergrond 3.0: inspirerend, digitaal en adaptief’ ging hij in op de maatschappelijke opgaven voor de ondergrond, en de uitdagingen die daaruit volgen voor toegepast onderzoek en onderwijs.

Het lectoraat focust op bodemdaling, de bijdrage van ondergrond aan de energietransitie en de bijdrage van de ondergrond in verstedelijking. Studenten spelen hierin uiteraard een belangrijke rol. Daarbij werkt Geert Roovers aan onderzoeksconsortia met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De resultaten van het onderzoek moeten zowel landen in het werkveld als in het onderwijs.

 

Geert Roovers combineert zijn lectorschap met zijn functie als senior-adviseur management van ruimte en infrastructuur bij Antea Group.

 

Afbeelding

Contact

Geert Roovers

T: +31 (0)162 48 72 25
M: +31 (0)6 51 09 43 83
E: geert.roovers@anteagroup.com