of 59190 LinkedIn

Eerste saneringsplan onder Wet milieubeheer onherroepelijk

Eerste saneringsplan onder Wet milieubeheer onherroepelijk
Reageer

Op 3 juni 2015 heeft de minister het Saneringsplan voor geluid, bij Rijksweg A4 Vlietland- N14 vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De Raad van State heeft op 16 maart 2016 dit beroep ongegrond verklaard en daarmee is het saneringsplan onherroepelijk.

Dit is het eerste Saneringsplan onder de Wet milieubeheer dat onherroepelijk is sinds de rijkswegen overgeheveld zijn op 1 juli 2012, vanuit de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (SWUNG). Het Saneringsplan regelt de benodigde maatregelen (geluidisolatie) voor woningen waar als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg een te hoog geluidniveau optreedt. Antea Group heeft in opdracht van Rijkswaterstaat het Saneringsplan A4 Vlietland - N14 opgesteld en de geluidberekeningen uitgevoerd.

 

Het "Saneringsplan A4 Vlietland-N14" loopt daarbij vooruit op de overige saneringen binnen het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) omdat er een samenhang is met het eerder onherroepelijke geworden Tracébesluit A4 Vlietland-N14. Het geluidonderzoek voor dit Tracébesluit is eveneens door Antea Group voor Rijkswaterstaat uitgevoerd.

 

Afbeelding