of 59190 LinkedIn

Een leven lang leren

Reageer

Nederland scoort vergeleken met andere EU-lidstaten relatief hoog op deelname aan een leven lang leren. Vergeleken met de rest van Europa staat de Nederlandse beroepsbevolking op nummer vijf als het gaat om deelname aan ‘een leven lang leren’.

Vooral hoogopgeleiden, jongeren en werkenden in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs voeren leeractiviteiten uit in het kader van leven lang leren. In bedrijfsopleidingen worden vooral beroep specifieke vaardigheden aangeboden. De belangrijkste motivatie voor werkenden om een opleiding te volgen zijn het werk beter te kunnen doen of de carrièrevooruitzichten te verbeteren. Cursisten die deelnamen aan lange werk gerelateerde opleidingen gaven vaker aan dat er iets veranderde in de werksituatie (promotie, hoger salaris, andere baan) dan deelnemers aan korte opleidingen.

 

Beleidsmakers zijn er steeds meer op gericht om een leven lang leren te bevorderen. De overheid stimuleert volwassenen om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Dit gebeurt om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand in zijn of haar leven meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult.

Wilt u meer weten over het onderzoek dat het CBS heeft gedaan naar een leven lang leren in Nederland? Lees dan hier het verslag