of 59130 LinkedIn

Een dashboard voor gemeenten

Reageer

Opdrachten en facturen zorgverleners inzichtelijk gemaakt.

De gemeenten staan sinds begin 2015 voor de grote opgave van de drie decentralisaties. Gerrit Duits van M&I/Partners: 'Dat zijn nieuwe taken, en dat betekent veel werk. Niet alleen inhoudelijk, maar ook om het proces in goede banen te leiden.'

Een geoliede informatievoorziening, dat was dan de ook opdracht van de VNG in het programma Informatisering Sociaal Domein (ISD). M&I/Partners heeft in verschillende rollen aan dit programma meegewerkt. Gerrit Duits: ‘Op voorhand was de angst dat iedereen zelf het wiel zou uitvinden. Als elke gemeente zijn eigen soort opdrachtformulier ontwikkelt en elke zorgaanbieder zijn eigen type factuur, dan krijg je al snel een Babylonische spraakverwarring en hoge administratieve lasten.’

De oplossing werd gevonden in een standaard zorgtoewijzingsformulier voor gemeenten en een standaard declaratieformulier voor zorgverleners. ‘Al deze formulieren worden verstuurd via het GGK, het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Ik noem dat wel eens een schakeldoos voor het efficiënt versturen van berichten.’

 

Detailrapportage

Binnen het team van de bij het programma ISD betrokken adviesbureaus kreeg M&I/Partners de specifieke opdracht een aantal handzame informatieproducten te ontwikkelen. 'Je kunt dat beschouwen als dashboard voor de gemeente', licht Gerrit Duits toe. 'Zo kun je in een oogopslag zien welke opdrachten en facturen door de gemeente zijn verstuurd en ontvangen. Aan dit dashboard wordt een detailrapportage toegevoegd en onder meer een analyse welke zorgaanbieders al aangesloten zijn.'
Gerrit Duits kon tijdens de uitvoering van de opdracht terugvallen op zijn contacten met M&I-collega's die on the spot werken in een gemeentehuis of bij een zorginstelling. 'Praktische vragen konden op die manier direct worden beantwoord. Bijzonder was ook dat we aan de slag gingen met bestaande bestanden in een Big Data-aanpak. We hebben geen uitvoerig theoretisch ontwerp gemaakt dat aan alle mogelijke toekomstige wensen tegemoet komt, maar een pragmatische tool waarmee je belangrijke zaken snel kunt monitoren, en direct actie kunt ondernemen als dat nodig is.

Het dashboard is ook dit jaar nog beschikbaar voor alle gemeenten die er gebruik van wil maken via de site van de VNG.

 

Voor meer informatie neem contact op met gerrit.duits@mxi.nl