of 59190 LinkedIn

De werking van ons brein & Data Maturity

De werking van ons brein & Data Maturity. Veiligheidsregio’s Limburg Noord en Haaglanden hebben ook in de praktijk ervaren dat door het opzetten van een goed data model de organisatorische aansturing verbeterd kan worden
Reageer

M&I/Partners organiseert enkele keren per jaar de M&I/Academy om het kennisgebied van adviseurs én klanten uit te breiden. Jan Houben nam de deelnemers in de eerste sessie van de Academy mee rondom De werking van ons brein. In het middagprogramma werd het Data Maturity model door Alisa Westerhof en Arend de Jong (inclusief klantverhalen uit de Veiligheidsregio's Limburg Noord en Haaglanden) toegelicht.

De werking van ons brein

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht besteed aan de werking van ons brein. Denk aan het boek van Dick Swaab, Wij zijn ons brein. Films, zoals Wolf of Wallstreet, die een inkijk geven in hoe de beweegredenen achter een persoon zijn succes of ondergang kunnen betekenen. Er zijn veel manieren om het gedrag van een persoon te analyseren. De bekendste is de psychoanalyse van de aloude bekende Freud. In de hedendaagse wetenschap weten we meer van het gedrag van de persoon door middel van scans in de neurowetenschap.

Hoe gaan we nou eigenlijk om met de klant? Wat bepaalt zijn gedrag? Welke drijfveren heeft de klant waar M&I/Adviseurs rekening mee moeten houden? Hier is eigenlijk terug te gaan naar de essentie van het functioneren van het brein. In hoeverre de frontale kwab snel genoeg reageert, in hoeverre de ervaring van de persoon invulling geeft aan de vraag, in hoeverre groepskeuzes de keuze vormen van het individu. Uit het onderzoek van dhr. Opheij blijkt dat de grootste drijfveer vanuit bestuurders de machtsmotivatie is. Daarna volgen prestatiemotivatie, verantwoordelijkheidsdispositie en affiliatiemotivatie elkaar op. In hoeverre is dit bepalend bij de aanpak van M&I/Adviseurs?

Deze inzichten in de werking van ons brein geven een volgende dimensie aan het adviseurschap.


Data Maturity model en cases

Een ander populair thema is data. Door automatisering en informatisering is er steeds meer data beschikbaar, maar wat doet een organisatie er nou precies mee. Alisa Westerhof en Folkert-Jan, adviseurs bij M&I/Partners, hebben met de jubileumopdracht de afdeling Psychiatrie van het UMCU inzicht gegeven wat men met de analyse van aanwezig data kan vinden en mogelijk concluderen.

Daarnaast hebben de klanten van M&I/Partners van de veiligheidsregio’s Limburg Noord en Haaglanden ook in de praktijk ervaren dat door het opzetten van een goed data model de organisatorische aansturing verbeterd kan worden. Het ontwikkelde Data Maturity model maakt inzichtelijk hoe een organisatie moet omgaan met data. Ook toont het model of een organisatie volwassen genoeg is om de volwaardige potentie uit data te halen.

 

Anne-Marie van der HerbergVoor meer informatie neem contact op met:

 

Anne-Marie van der Herberg

anne-marie.van.der.herberg@mxi.nl


Klik hier voor meer informatie over de M&I/Academy.