of 59185 LinkedIn

De Inspectie van het Onderwijs - Nieuw Internet Schooldossier

Reageer

De Inspectie van het Onderwijs is de afgelopen tijd druk met het herbouwen van haar Internet Schooldossier (ISD). Via deze portaalomgeving wisselt de inspectie gegevens uit met het onderwijsveld. Het onderwijsveld kan hier documenten uploaden, meldingen doen (bijvoorbeeld van de schorsing van een leerling), vragenlijsten invullen en NAW-wijzigingen doorgeven. Andersom publiceert de inspectie haar gegevens over het onderwijsveld zoals de opbrengstencijfers van een school. Het ISD was echter beheerintensief, kon niet op alle niveaus goed koppelen met de backoffice en verouderd qua beveiliging. Vandaar dat een vernieuwing is ingezet.

Ingewikkeld

Harmen Lindeboom, senior adviseur bij M&I/Partners, heeft dit project als projectleider voor de inspectie geleid. Het project was een ingewikkelde klus. Inhoudelijk ingewikkeld door complexe vraagstukken rondom de data waar het systeem gebruik van maakt. Technisch ingewikkeld doordat het systeem met vijf backofficesystemen moet samenwerken. Projectmatig ingewikkeld door het groot aantal betrokken partijen en de hoge verwachtingen vanuit de organisatie.

 

Constante dialoog

Het nieuwe systeem is eind april organisatiebreed in gebruik genomen. In juni zijn de laatste nazorg-onderdelen opgeleverd en is het project afgerond.

Het succes van het project zat hem met name in de constante dialoog van het project met de organisatie. De diverse partijen (business, beheer, bouw, test) werkten vanaf het begin van het project via korte lijnen samen. Daarnaast mocht het project rekenen op de volle aandacht van de stuurgroep, die daarmee besluitvaardig kon optreden.

 

Harmen LindeboomVoor meer informatie neem contact op met Harmen Lindeboom:

harmen.lindeboom@mxi.nl