of 59162 LinkedIn

De decentralisaties komen op stoom

De decentralisaties komen op stoom. Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang.
Reageer

Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang. Natuurlijk heeft zo’n ingrijpende stelselwijziging tijd nodig, ook aan de administratieve kant, maar de tijd begint wel steeds meer te dringen. Zonder goede informatievoorziening immers geen goed beeld van wat er gebeurt in het sociaal domein. Gemeenten die opeens geconfronteerd worden met allerlei rekeningen van zorgaanbieders die doorverwijzingen hebben gekregen, zonder dat gemeenten daarvan op de hoogte waren. Zorgaanbieders die tureluurs worden van alle verschillende eisen die door gemeenten worden gesteld en soms zelfs in liquiditeitsproblemen kunnen komen omdat het onderlinge berichtenverkeer niet op orde is of softwareleveranciers de gewenste manier van werken nog niet of maar ten dele ondersteunen.

Als accountmanager in het landelijke programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) ben ik nauw betrokken bij de opdracht van dit programma om de administratieve problemen en lasten aan de administratieve kant van het sociaal domein zo gauw mogelijk te verminderen. Opdrachtgevers voor dit ISD-programma zijn het ministerie van VWS, samen met de VNG en zes brancheorganisaties uit de zorg, waaronder Jeugdzorg Nederland. Met z’n allen proberen we de enorme variëteit die in de uitvoering is ontstaan, terug te brengen tot de drie belangrijkste uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. Een geweldige klus die we zonder wettelijke stok achter de deur moeten zien te klaren. Desondanks is er een enorme positieve bereidheid en vastberadenheid in het veld om met elkaar tot meer uniformiteit in administratieve processen en berichtenverkeer te komen. Sleutelwoorden daarin zijn uiteraard harmonisatie en standaardisatie.

We hoeven niemand meer uit te leggen dat één gezamenlijke manier van werken minder lasten geeft dan allerlei verschillende manieren van werken. Tegelijkertijd werken we in een sterk verkokerde en versnipperde wereld, waarin partijen elkaar maar moeizaam weten te vinden en waarin gemakkelijk langs elkaar wordt gewerkt. Bestuurders zouden ons enorm kunnen helpen door hun eigen organisaties te verplichten zich te conformeren aan standaarden waarover consensus bestaat. Dat lukt stapje voor stapje steeds beter, maar er is nog een lange weg te gaan. Ook wij van M&I/Partners zijn super-gemotiveerd ons steentje bij te dragen. Dat doen we al op diverse plekken en in verschillende opzichten, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

 

AfbeeldingMocht u meer willen weten, of even met ons willen sparren, of onze hulp nodig hebben bij het op orde krijgen van uw administratie of het berichtenverkeer, dan zijn wij u graag van dienst!

André van Nijkerken

  andre.van.nijkerken@mxi.nl
  06 - 10 15 63 05