of 59250 LinkedIn

De beloftes van Big Data

Reageer

Het verzamelen van gegevens is met de toegenomen computercapaciteit en -snelheid voor de meeste bedrijven en publieke organisaties een eenvoudige zaak geworden. Als gevolg hiervan worden op grote schaal enorme hoeveelheden data verzameld en opgeslagen, de zogenaamde ‘big data’. De belofte is dat uit deze enorme dataverzameling bruikbare informatie gedestilleerd kan worden. Informatie die van groot nut kan zijn voor het verhogen van rendementen en inschatten van risico’s, maar ook voor het succesvol voorbereiden, uitvoeren of evalueren van beleid of juist de handhaving ervan.

Het slim combineren van reeds aanwezige databestanden heeft de belofte in zich om voorspellingen te doen. Om bestanden op de juiste wijze te koppelen is kennis van data analyse noodzakelijk. 

Die kennis kunnen wij overdragen binnen een maatwerkopleiding data analyse. Interessant is ook de mogelijke koppeling van verschillende expertises: naast data analyse, wet en regelgeving en privacy issues is het voor overheidsinstanties interessant om te kijken naar de integratie van data analyse binnen de beleidscyclus. Vooraf meten of beleid wel nodig en/of nuttig is, is met het analyseren van data een stap dichterbij gekomen. 

Neem voor de mogelijkheden contact op Andreas Markus, Opleidingsmanager zakelijke markt. Telefonisch op 010-408 21 74 of via markus@erasmusacademie.nl