of 59250 LinkedIn

Bodem- en veiligheidsinformatie snel in kaart

Nieuwe informatiedienst verlicht onderzoekplicht NUTS-sector
Reageer

Synfra heeft primeur met bodem- en veiligheidsinformatie voor Brabant en Limburg.

Nieuwe informatiedienst verlicht onderzoekplicht NUTS-sector.

 

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group brengt in samenwerking met Nazca IT Solutions een nieuwe dienst op de markt die bodem- en veiligheidsinformatie snel in kaart brengt: Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK). Na een aantal geslaagde pilots in samenwerking met Brabant Water en Enexis is Stichting Synfra de eerste partij die de informatiedienst BDOK grootschalig gaat inzetten. Samen met Nazca IT Solutions gaat Antea Group voor Synfra gefaseerd de bodemkwaliteit van 99 gemeenten ontsluiten en koppelt dit aan veiligheidsmaatregelen. Er is gestart met West-Brabant en aansluitend zullen de regio’s Oost-Brabant en Limburg volgen.

De nieuwe dienst verlicht de NUTS-sector bij haar onderzoekverplichting rondom graafwerkzaamheden. Monteurs en grondwerkers lopen bij de aanleg, reparatie of verplaatsing van kabels en leidingen de kans om met verontreinigde grond in aanraking te komen. Met alle gezondheidsrisico’s van dien. Om medewerkers te beschermen is actuele informatie over bodemkwaliteit en bijbehorende voorzorgsmaatregelen van cruciaal belang. Het verzamelen, interpreteren en ontsluiten van deze informatie kost echter tijd. Bij ongepland graafwerk door calamiteiten of storingen is die tijd er vaak niet.

 

Bodemdata inwinnen, bewerken, ontsluiten en actualiseren

BDOK is een landelijke dienst die er voor zorgt dat deze informatie direct op locatie beschikbaar is. Antea Group ontsluit samen met Nazca IT Solutions alle relevante bodemgegevens en datasets die provincies, gemeenten en omgevingsdiensten beheren. Hiernaast worden de datasets aangevuld met bodemdata zoals beschikbaar bij de relaties van Antea Group. Het gaat hierbij onder meer om bodeminformatie, het historisch bodembestand en bodemkwaliteitskaarten. De gegevens worden ingewonnen en bewerkt tot bruikbare informatie die vervolgens als veiligheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers (veiligheidsklassen conform de CROW). Met deze innovatieve aanpak op het gebied van datamanagement draagt Antea Group samen met Nazca IT Solutions bij aan een Smart & Safe Environment.

 

Synfra

Synfra is de eerste partij die op grote schaal gebruik gaat maken van de informatiedienst BDOK. De stichting coördineert de werkzaamheden van alle netbeheerders in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Antea Group en Nazca IT Solutions brengen in eerste instantie gefaseerd alle bodemgegevens binnen Noord-Brabant en Limburg in beeld. De dienst wordt afgenomen voor een periode van 3 jaar.

 

Afbeelding