of 59130 LinkedIn

Afspraak is afspraak, punt uit

Reageer

Ik kwam wel vaker op het ministerie, waarvan ik de naam hier niet zal noemen. Net als op elk departement werden er veel externe ICT-adviseurs ingehuurd. Maar hier was een nieuwe inkoopmanager aangetreden, die meende dat het goedkoper kon. Hij was op de adviesbureaus afgestapt en had maar liefst twintig procent van het uurtarief afgepraat. Iedereen blij natuurlijk, want dat scheelde een slok op een borrel.

Een jaar later sprak ik een hoge manager op het ministerie. Ik informeerde langs mijn neus weg hoeveel hij het afgelopen jaar had betaald voor ICT-advies.
Meer dan het jaar ervoor, luidde het antwoord.
Hoe kwam dat? Was er meer werk te doen?
Nee, eigenlijk niet.
Hoe dat dan kon?
Tja, dat was een lastige vraag.


Vergissing

Het is een vergissing die opdrachtgevers wel vaker maken. Een bescheiden uurtarief, dat is hun doel. Maar wat krijg je dan? Lagere kosten? Welnee, het verhaal van het ministerie is namelijk niet het enige in zijn soort. In grote lijnen neemt het aantal uren toe als de prijs daalt. Als het niet uit de lengte komt, dan maar uit de breedte.
Dat ligt overigens niet alleen aan de adviseur, maar ook aan de opdrachtgever. Want hoe makkelijk vraagt deze niet om nog eens aan te schuiven bij een vergadering, of nog eens een presentatie te houden, ook als dat niet echt nodig is? En de adviseur zegt natuurlijk geen nee. Hij krijgt immers betaald per uur. En vervolgens worden ook die kleine tegenvaller x of dat onvermoede extra taakje y keurig in rekening gebracht.
Zo valt de rekening uiteindelijk veel te hoog uit. Zonder dat aan de belangrijkste doelstelling – het project goed én snel afronden – wordt voldaan. Daar wordt immers niet op gestuurd.

Helemaal fout

Helemaal fout, is mijn idee. Zonde van de tijd van al die ervaren professionals. Zonde van al dat (belasting)geld. Waarom doen we het niet anders? Waarom doen we het niet op een normale manier? De manier waarop wij het als bureau meestal doen?
Maak een zorgvuldige inschatting van de complexiteit van het project, daar begint het mee. Reken uit hoeveel tijd daarmee is gemoeid en wat dat moet kosten. Wees daar reëel in. Ga aan het werk, en breng het bedrag in rekening dat je hebt geoffreerd. Geen extra vergaderingen, geen extra uren, tenzij er een complete koerswijziging plaatsvindt. Afspraak is afspraak, punt uit.

Als je het mij vraagt, dan moet je het zo doen. Maar dat vraagt wel enige lef. Van de adviseur, om te durven vragen wat hij waard is. En van de klant om de adviseur alleen iets te vragen als het nodig is, en te sturen op resultaat in plaats van op inspanning.

Contactgegevens

AfbeeldingBezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl