of 63428 LinkedIn

Griffiers: ondersteuning bij informatie is het halve werk!

Renée Wiggers Reageer

Voor wie de afgelopen dagen ook met verbazing naar het informatieproces in Den Haag heeft gekeken: zo hoeft het niet te gaan! Wel vaker bekruipt ons het gevoel dat de Tweede Kamer wat van gemeenten en provincies zou kunnen leren. Over de voorbereiding van de informatie en de rol van de ondersteuning bijvoorbeeld.

Het informatieproces is een zaak van de volksvertegenwoordiging: zij zijn immers gekozen en kiezen nu op hun beurt het dagelijks bestuur (wethouders of gedeputeerden) en geven hen een programma mee als werkopdracht. Omdat het een zaak van de raad of Staten is, kan de griffier als eerste adviseur hier een prominente rol vervullen.

 

In de eerste plaats het advies over de beste aanvliegroute. Voorafgaand aan de verkiezingen zorgt de griffier er voor dat met de fractievoorzitters wordt besproken hoe de informatiefase kan verlopen. Handig als de griffier hier meerdere keuzes aanreikt. Worden de besprekingen bijvoorbeeld gestart met een openbaar debat, waar alle politieke partijen aan deelnemen en de verkiezingsuitslag wordt geduid? Hoe wordt de informateur aangewezen, is daarover al iets vastgelegd? Is dat door de raad als geheel of door de partij die als ‘winnaar’ uit de verkiezingen is gekomen? En wat moet het profiel van zo’n informateur zijn of is het een raadslid die de raad uit zijn midden aanwijst? En, gevalletje uit de praktijk, mag die ook wat kosten?

 

Wat wordt de werkwijze? Denk aan gespreksverslagen, openbaarheid, terugkoppeling aan de raad. Allemaal vragen om vooraf in tamelijke rust met elkaar door te spreken. De griffier kan helpen bij de overdracht van de oude raad met adviezen aan de nieuwe raad. De griffier is immers de onafhankelijke, continue factor in het politieke bedrijf.  

 

De informateur bepaalt de agenda van de bilaterale besprekingen met de vertegenwoordigers van de partijen en geeft leiding aan de gesprekken. Enige afstand tot de actieve politiek is daarbij zeker een voordeel. Het spreekt voor zich dat dan juist de griffier de steun en toeverlaat van de informateur kan zijn. De griffier heeft immers geen politieke belangen en kan dus vanuit een onafhankelijke positie de informateur en ook raadsleden adviseren, is gewend om te gaan met vertrouwelijke informatie van alle partijen en is vaak ‘het geweten en geheugen’ als er gesproken wordt over dossiers.  

 

Een belangrijk thema in deze fase zal ook de bestuurscultuur zijn. Ook hier ligt er een belangrijke adviserende taak voor de griffier, die door zijn contacten met raadsleden weet wat er leeft. De basis voor een andere bestuurscultuur kan maar één keer worden gelegd.

 

Als er een advies ligt, is de beurt weer aan de politiek om de keuze te maken uit de partijen die het 'met elkaar gaan proberen'. De taak van de griffier stopt hier, de politieke formatiefase is aangebroken. Zo behoudt de griffier zijn onafhankelijke rol voor dat moment en in de toekomst. Hij  is er immers voor de hele volksvertegenwoordiging en onmisbaar bij de ondersteuning van het informatieproces!

 

Renée Wiggers, Statengriffier met informatie-ervaring en voorzitter Vereniging van Griffiers

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.