of 64740 LinkedIn

BB debat: Nieuwe informatiestromen in het sociaal domein

Gemeenten worden geconfronteerd met tal van nieuwe informatiestromen. Grote, ingrijpende ontwikkelingen zoals de decentralisaties zorgen ervoor dat er nieuwe informatiestromen, nieuwe relaties, koppelingen en interacties ontstaan, die ook in de ICT-keten hun beslag moeten krijgen.

 

Afbeelding

 

  • Wat moeten gemeenten op het gebied van informatievoorziening en ICT geregeld hebben voor 1 januari 2015?
  • Hoe sluit je als gemeente de nieuwe taken aan op de bestaande ontwikkelingen?
  • Hoe kom je aan de juiste informatie voor sturing en verantwoording?
  • Hoe regel je een goede informatievoorziening bij nieuwe manieren van werk, zoals bij sociale wijkteams, vraagverheldering en keukentafelgesprekken?
  • Wat moet je als gemeente echt nog voor 1 januari 2015 geregeld hebben en wat kan later?

Tijdens het debat "nieuwe informatiestromen" proberen we een antwoord te vinden op deze vragen. 

 


Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder meer:
Wat zijn nu die nieuwe informatiestromen? Wat kunnen iWMO en CORV voor gemeenten betekenen? Hoe integraal/gestandaardiseerd kunnen gemeenten daarop inspelen? Moeten gemeenten vaart maken of wachten wat er bij bijvoorbeeld de "Living Labs" gebeurt? Moeten gemeenten rekening houden met overlap tussen systemen?

Een debat georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met Pink Roccade.

Afbeelding
Verstuur dit artikel naar Google+