of 58952 LinkedIn

Goedkope energie voor minima

De vier grote steden willen hun minima tegemoetkomen met een collectief energiecontract. Elk gezin moet daardoor 130 euro per jaar goedkoper uit zijn.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan gezinnen met een inkomen tot 125 procent van het wettelijk minimumloon helpen met het verlagen van hun energiekosten. De verwachting is dat in de vier steden samen ongeveer 50 duizend gezinnen gaan meedoen.

 

‘Het is niet gezegd dat elk gezin interesse heeft,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. ‘De keuze staat vrij. Als je een meerjarig contract hebt afgesloten met een energiebedrijf moet je bijvoorbeeld ook afwegen of de eventuele boete opweegt tegen het jaarlijks voordeel.’ De steden gaan een uitvraag doen bij de energiebedrijven voor de levering van groene energie. Vanaf begin volgend jaar kunnen minimuminkomens dan overstappen op een goedkoper energiecontract.

 

In de aanbesteding wordt van de energiebedrijven gevraagd een offerte te maken waarbij elk gezin er per jaar minimaal 130 euro op vooruit gaat. Dat zou dan een gezamenlijk voordeel voor de minima van maximaal 6,5 miljoen euro per jaar kunnen opleveren. Het gaat om een project van 4 jaar dat past binnen het armoedebeleid. De kosten voor de steden beperken zich tot het organiseren van de aanbesteding.

 

Afgebakend

 

Volgens de woordvoerder van de gemeente Utrecht is een collectief contract van deze omvang juridisch geen probleem. Dat bevestigt Sjoerd Marbus van Energiened, de koepelorganisatie van energiebedrijven. ‘Zo lang het om een beperkte en duidelijk afgebakende groep gaat, hebben wij er geen moeite mee dat gemeenten een collectief contract proberen af te sluiten. De groep waarom het gaat valt tenslotte ook onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.’

 

Of de vier steden ook de korting kunnen binnenhalen die ze voor ogen hebben, is de vraag. Een woordvoerder van Essent laat in een eerste reactie weten dat het bedrijf niet zal meedoen aan de aanbesteding. ‘Het is een sympathiek gebaar naar deze groep mensen, maar zoveel korting per jaar is voor ons geen goede business case. De marges op energielevering zijn al erg klein. Als de overheid dan toch iets voor deze groep wil betekenen, zou ze dat ook via de belastingen op energie kunnen doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+