of 59295 LinkedIn

Gezondheid kwart Nederlanders niet goed

Een kwart van Nederland beoordeelt de eigen gezondheid als minder dan ‘goed’. Per gemeente verschilt dit van 15 tot 35 procent, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS zijn de verschillen in ervaren gezondheid deels te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling, maar ook als men daar rekening mee houdt dan zijn er regionale verschillen.

Een kwart van Nederland beoordeelt de eigen gezondheid als minder dan ‘goed’. Per gemeente verschilt dit van 15 tot 35 procent, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verschillen in ervaren gezondheid  zijn volgens het CBS deels te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling, maar ook als men daar rekening mee houdt dan zijn er regionale verschillen.

Gaat wel

De gemeenten waar relatief veel mensen hun eigen gezondheid beoordelen als zeer slecht, slecht of ‘gaat wel’, liggen met name in het zuidwesten, het zuidoosten en het uiterste noordoosten van Nederland. In deze gemeenten beoordeelt meer dan 29 procent van de gevraagde bevolking de eigen gezondheid als ‘gaat wel’ of slechter. Kerkrade, Onderbanken en Heerlen in Zuidoost-Limburg staan onderaan, met percentages net boven de 35 procent. ‘Gemeenten met relatief weinig “ongezonde” mensen bevinden zich vooral in het midden en noorden van het land en daar dan buiten de grote steden', schrijft het CBS.

 

Cruciale factoren

Leeftijd, migratieachtergrond, inkomen en opleidingsniveau zijn cruciale factoren. Dus de gemiddelde ervaren gezondheid, schrijft het CBS, ‘is lager in gemeenten met veel oudere inwoners, veel inwoners met een migratieachtergrond, veel inwoners met een lager inkomens- of opleidingsniveau, en in gemeenten waar relatief veel mensen wonen met een aandoening of beperking.’ Er is volgens de onderzoekers vervolgonderzoek nodig om te bepalen welke factoren nog meer belangrijk zijn.

 

Verschillen blijven bestaan

Als men rekening houdt met de bovengenoemde factoren en een correctie toepast op de cijfers dan worden de verschillen kleiner, maar er blijven verschillen bestaan. Slechts in het uiterste zuiden, in Noord-Brabant en Limburg, zijn dan nog enkele gemeenten waar meer dan 29 procent de eigen gezondheid als minder dan ‘goed’ beoordeelt. Maar in het zuiden en zuidwesten van het land zijn veel gemeenten in de een-na-hoogste categorie, van 25 tot 29 procent.

 

Gezondheidsmonitor

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om eens in de vier jaar informatie te verzamelen over de volksgezondheid. Daarom voeren Gemeentelijke Gezondheidsdiensten in samenwerking met het CBS en het RIVM een Gezondheidsmonitor uit, waarvoor zij op grote schaal inwoners vragen naar hun gezondheid, beperkingen, welbevinden en leefstijl.

Verstuur dit artikel naar Google+