of 65101 LinkedIn

Gemeenten kunnen geweld tegen ambulancepersoneel voorkomen

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan voorlichting over de taken van  ambulancepersoneel. Dat kan geweld voorkomen. Die aanbeveling doet  Mariëlle de Koning van de Universiteit Twente in haar bachelor-onderzoek ‘Als elke seconde telt…  agressie tegen ambulancepersoneel’. FNV/Ambulancezorg  sluit zich bij het onderzoek aan.
1 reactie
Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan voorlichting over de taken van ambulancepersoneel. Dat kan geweld voorkomen. Die aanbeveling doet Mariëlle de Koning van de Universiteit Twente in haar bachelor-onderzoek ‘Als elke seconde telt… agressie tegen ambulancepersoneel’. FNV/Ambulancezorg sluit zich bij het onderzoek aan.

Onwetendheid
Uit het onderzoek blijkt dat burgers weinig weten van wat ambulancepersoneel doet. Een ambulance, denkt de argeloze omstander, betekent ‘naar het ziekenhuis’. Op het moment dat dat niet blijkt te gebeuren, ontstaat vaak agressie. Onderzoekster De Koning beveelt dus voorlichting op scholen aan en meer aandacht voor open dagen voor ambulancepersoneel. Regionale ambulancediensten moeten daarvoor de handen ineenslaan met gemeenten.  Alleen Postbus 51-campagnes inzetten werkt niet, aldus het onderzoek.

Aangifte
In de nieuwe cao voor ambulancepersoneel die 1 januari 2011 ingaat, wordt publieksvoorlichting niet verplicht gesteld, zegt Fred Seifert, voormalig ambulancemedewerker en nu woordvoerder van Abvakabo/FNV. Wel staat erin dat werkgevers zich moeten inspannen voor aangifte. Agressie houdt soms lang aan, weet Seifert. ‘Mensen worden achtervolgd en gestalkt, en voelen zich soms te bedreigd om aangifte te doen.’ Juist in dat soort gevallen moet een werkgever achter zijn personeel staan.

Eigen schuld
Een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek was dat het ambulancepersoneel de schuld vooral bij zichzelf zoekt. De medewerkers willen graag getraind worden om een weerbaarder houding te ontwikkelen tegenover agressieve omstanders.

Wet Ambulancezorg
1 Januari gaat de Wet Ambulancezorg (WAZ) in. Deze maakt gebruik van de RAV’s – Regionale Ambulance Voorzieningen – die bij de bestaande veiligheidsregio’s horen. Elke regio krijgt één regionale ambulancevoorziening, die optreedt in één of meerdere gemeenten. Gemeenten moeten de banden met die instellingen goed houden, zegt Seifert,  door ‘een paar keer per jaar te bellen of die cao-afspraken goed worden nageleefd.’ Met name die op het gebied van agressie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.