of 59162 LinkedIn

Gemeenten krijgen kosten geschrapte opvanglocaties vergoed

Gemeenten kunnen een vergoeding krijgen als ze kosten hebben gemaakt voor een nieuwe asiellocatie die door het teruglopend aantal asielzoekers niet door zijn gegaan. Dat staat in de Afspraak tegemoetkoming plankosten niet-gerealiseerde opvanglocaties die het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn overeengekomen.

Gemeenten kunnen een vergoeding krijgen als ze kosten hebben gemaakt voor een nieuwe asiellocatie die door het teruglopend aantal asielzoekers niet door zijn gegaan. Dat staat in de Afspraak tegemoetkoming plankosten niet-gerealiseerde opvanglocaties die het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn overeengekomen.

Geschrapt

In 2015 was er door de toestroom van asielzoekers grote behoefte aan opvanglocaties. Veel gemeenten namen maatregelen om opvangcentra te realiseren. Maar toen de instroom in de loop van 2016 sterk afnam, werd er een streep gezet door meer dan 100 van deze locaties. De gemeenten waarin de voorgenomen opvanglocaties zouden komen te liggen, hadden al wel geld uitgegeven aan het organiseren van informatieavonden en andere communicatie-activiteiten om draagvlak onder de bevolking te creëren, aan onderzoeken of de locatie geschikt was voor een opvangcentrum en aan inzet van personeel bij de voorbereiding van het project.

Planvormingskosten
Gemeenten kunnen nu een tegemoetkoming krijgen voor deze zogenoemde  planvormingskosten. Wanneer ze facturen kunnen overleggen worden voor activiteiten gericht op het creëren van draagvlak en voor de haalbaarheidsonderzoeken alle kosten vergoed. Van de personele kosten wordt twee derde vergoed. Het COA gaat het geld aan de gemeenten uitkeren. 

Verstuur dit artikel naar Google+