of 63966 LinkedIn

Raadslid zijn in een grote stad, dat is een fulltime baan

Ralf Sluijs en Richard de Mos 1 reactie

Raadsleden doen het raadswerk erbij, naast hun gewone werk of baan. En dat is, zeker in de grote steden (vanaf 150.000 inwoners en meer) een hele klus aan het worden.

De drieledige taak van controlerend, kaderstellend en volksvertegenwoordigend, is door de enorme verkregen extra taken en opgaven in het sociaal domein voor raadsleden in grote gemeenten niet meer te doen. De verhouding tussen de gemeenteraad en het college, met een heel ambtenarenapparaat als ondersteuning, is als David tegen Goliath. 

 

Door de decentralisaties hebben de gemeenten er in de afgelopen jaren enorme takenpakketten bijgekregen. Denk aan de Jeugdzorg en aan de WMO. En laten dat nu juist de dossiers zijn waar de problemen en de miljoenentekorten zich opstapelen, hetgeen ten koste gaat van het voorzieningenniveau in de stad.

 

Naast het inlezen en voorbereiden op debatten, wordt er vanuit de burgerij ook steeds vaker een beroep gedaan op raadsleden. Informatieavonden, wijkschouwen, het in en uitlopen bij bewonersorganisaties  en ondernemersverenigingen, het is nodig om goed je werk te kunnen doen en er politieke acties aan te koppelen, maar het vreet tijd. Het behartigen van de belangen van de bevolking is geen bijbaan die er in deeltijd bijgedaan kan worden. De macht moet immers scherp gecontroleerd worden.

 

Uit onderzoek (Nationaal Raadsledenonderzoek 2019) blijkt dat het aantal uren dat gemeenteraadsleden per week kwijt zijn aan hun (deeltijd)werk als raadslid is gestegen. In twee jaar tijd is dat gemiddeld meer dan een uur extra per week: 17,17 uur tegenover 16,03 bij de vorige meting in 2017. In grote gemeenten is dit zelfs bijna 25 uur per week. De meerderheid van raadsleden in grote gemeenten spreekt zich ook uit voor fulltime raadslidmaatschap

 

Om het in de laatste jaren scheefgegroeide evenwicht tussen het college en de raad te herstellen, pleiten wij ervoor om het raadslidmaatschap in grote gemeenten een fulltime baan te maken, zodat de belangen van de stad en haar inwoners beter kunnen worden behartigd. 

 

Ralf Sluijs en Richard de Mos zijn beide raadslid bij Hart voor Den Haag 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Waarom nu niet gewoon meer raadsleden?