financiën / Partnerbijdrage

€ 100 miljoen steun voor tijdelijke huisvestingsprojecten

Geld nog deze zomer beschikbaar.

24 juni 2022
100 miljoen steun

Het kabinet trekt € 100 miljoen uit om gemeenten financieel te ondersteunen bij tijdelijke huisvestingsprojecten voor bijvoorbeeld 'spoedzoekers', Oekraïners of statushouders. Het geld zal nog in de zomer van 2022 beschikbaar worden gesteld via een nieuwe regeling die momenteel wordt voorbereid.

Het budget van € 100 miljoen is vrijgemaakt door het naar voren halen van de voor het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (WBI2020) gereserveerde middelen voor het jaar 2026, zo heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Naast de nieuwe regeling voor gemeenten wordt ook een 'Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting' opgezet, waarmee moet worden bijgedragen aan de ambitie om door te groeien naar jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie. De taskforce moet snel te realiseren projecten opsporen en medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen helpen bij het snel aanpakken van struikelblokken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.