Advertentie
financiën / Column

Scherpe keuzes

Vorige maand verscheen een nieuw boekje van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiën van de gemeenten. Het heet Hoe sterk zijn onze schouders. Het begint met een sombere stand van zaken. De tekorten bij de gemeenten zijn inmiddels zo groot, dat ze niet eens meer kunnen investeren in maatregelen die de efficiëntie bevorderen.

26 maart 2021

Ze hebben ook geen geld meer voor preventie, om de kosten voor het sociaal domein te beteugelen. Ontnuchterende constateringen, het is nog erger dan we dachten.

Maar dan wordt de toon van het boekje wat optimistischer. Er is blijkbaar onderzoek gedaan naar de bezuinigingen van de gemeenten. In het boekje staan helaas niet de uitkomsten daarvan maar wel de conclusies en adviezen: ‘Het valt op dat de gemeenten hun bezuinigingen niet samenhangend uitwerken maar veelal over de hele begroting uitsmeren.

Om hun financiële positie houdbaar te houden, adviseren we de gemeenten dat ze integrale financiële afwegingen en scherpere begrotingskeuzes durven te maken.’

Kijk, dat is een nuttig advies! Daar hebben de gemeenten wat aan! Lezen de kabinetsinformateurs mee? Dit biedt namelijk perspectief. Ik werk deze zinvolle tip uit dit boekje daarom voor u uit in jip-en-janneketaal. Hoezo wil een gemeente jeugdzorg én bibliotheek én zwembad? Durf toch eens scherp te kiezen! Weg met die bibliotheek en dat zwembad.

En hoezo wil een gemeente armoedebeleid voor alleenstaanden en voor 65+’ers. Maak eens een scherpe keuze, en beperk je tot de gezinnen met jonge kinderen. En wat nou met dat parkje. Dat kost alleen maar geld aan onderhoud. Maak niet een halfzachte keus door een paar procent te bezuinigen op het onderhoud van dat parkje, maar maak een scherpe keus en verkoop het als bouwgrond. Levert miljoenen op. En geeft u nog subsidie aan de sportclub? Het zet geen zoden aan de dijk als u daar een paar procent afhaalt. Gewoon radicaal stoppen. Wegonderhoud? Durf te kiezen voor Belgische kwaliteit. Maak scherpe keuzes en er gloort hoop!

Eén opmerking nog tot slot. Het ministerie schreef dit boekje niet alleen. Het boekje met het behartenswaardige advies om scherpe keuzes te maken om de financiële positie van de gemeenten houdbaar te houden, is een coproductie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie