of 61441 LinkedIn

Zet geld Eneco niet in voor dichten van gaten

Björn Vennema Reageer

Met de verkoop van Eneco ontvangen 44 gemeenten in Nederland een mooie som geld voor hun aandelen. Gezien de recente berichten over de financiële situatie van gemeenten en de tekorten op verschillende domeinen, is het verleidelijk om met deze meevaller de gaten te dichten. Het is echter geen structureel geld, dus slechts een tijdelijke oplossing. Zonde om het geld daarvoor te gebruiken, terwijl er vele mogelijkheden zijn om met het geld grote impact te maken.

Zet in op preventie van diepe maatschappelijke problemen
Momenteel gaan we qua beleid van crisis naar crisis. Neem de negatieve spiraal waar het onderwijs en de jeugdzorg in zitten. Overheden besteden geld doorgaans aan urgente (vaak politiek gevoelige) problemen. Met als gevolg dat er meer geld naar de reactieve pot gaat en minder overblijft voor preventie. De verkoop van Eneco biedt kansen om daar wel geld voor vrij te maken op thema’s waar dat hard nodig is en waar de financiële baten misschien niet morgen terugverdiend worden, maar de maatschappij de komende tientallen jaren nog van kan profiteren. Voorbeelden genoeg, zoals armoedepreventie of ouderenzorg. Maar hoe kan dat geld zinvol worden aangewend voor deze thema’s? Twee suggesties:


1. Resultaatfinanciering
Creëer een pot voor resultaatfinanciering, waarmee de gemeente voor echte maatschappelijke resultaten uitbetaalt, zoals verbeterd welzijn van inwoners, betere schoolresultaten of minder schuldenproblematiek. En niet voor inspanningen zoals het normaal gesproken met subsidies gaat. Eén van de grootste uitdagingen voor resultaatfinanciering is om het aan te sluiten op bestaande budgetten; qua tijdsduur, verbinding met de begroting of de verschillende domeinen. De middelen die met het geld van Eneco vrijkomen, kunnen losgekoppeld worden van de reguliere begrotingscyclus en hoeven dus ook niet directe besparing op te leveren. Bovendien is een bijkomend voordeel dat resultaatfinanciering ook mogelijkheden biedt om privaat kapitaal aan te trekken voor deze maatschappelijke vraagstukken.


2. Een Impact Investeringsfonds
Rotterdam is als stad één van de pioniers met een impact investeringsfonds. Maar zeker voor de gemeenten die grotere sommen geld ontvangen, is er nu een kans om een fonds op te zetten naar het voorbeeld van Big Society Capital (BSC) in Engeland. Omdat BSC opgericht werd vanuit slapende banktegoeden, bracht dit mee dat het kapitaal flexibeler inzetbaar is dan bijvoorbeeld pensioengeld. Daarnaast is een fonds zoals BSC bewezen effectief. De £541 miljoen die BSC tot nu toe investeerde, zorgde voor nog eens 2,2x zoveel aan privaat kapitaal dat mede geïnvesteerd werd in maatschappelijke initiatieven. Daarnaast blijft het een investeringsfonds, dus rendementen vloeien terug naar de, in dit geval, gemeenten.


Unieke kansen
Kortom, er zijn unieke kansen om het kapitaal dat gemeenten ontvangen radicaal anders in te zetten. Vaak denken we dat investeringen voor de lange termijn alleen voor zaken als infrastructuur zijn en investeringen in het sociaal domein vooral voor de korte termijn. Niets hoeft minder waar te zijn. Met resultaatfinanciering en/of een impact investeringsfonds wordt extra privaat kapitaal gemobiliseerd voor maatschappelijke vraagstukken, dat juist investeert in lange termijn effecten. Daarmee kan de huidige cyclus worden doorbroken en maken we preventie van maatschappelijke problemen mogelijk.

 

Björn Vennema, Social Finance NL

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.