of 63908 LinkedIn

Wethouders verstand van geld?

Reageer
Flip Huisman, voorzitter van het landelijk beraad toezicht op de gemeentefinanciën, zegt dat het geen probleem is dat wethouders Financiën geen verstand van geld hebben. Als de ambtenaren het maar begrijpen.

Wethouders staan niet te trappelen om in hun portefeuille de post Financiën op te nemen, want dat scoort politiek niet, aldus het verhaal. Maar blijkbaar heeft Huisman daar geen moeite mee Deze visie zal uiteindelijk leiden tot het failliet van de gemeente. Geld is immers het enige gemeenschappelijke medium waarmee op het oog onvergelijkbare zaken als projecten, uitkereringen, maatregelen en wat dies meer zij, toch onderling vergeleken kunnen worden.

 

Vooral voor het afschatten van risico’s is het van belang deze in geld uit te drukken om na te gaan wat te doen als die risico’s zich onverhoopt voordoen en de vraag te beantwoorden waar het geld dan vandaan moet komen. De wethouder financiën beschikt via de middelen over het gereedschap om te zorgen voor een goede balans van de gemeentelijke activiteiten en heeft daarmee invloed op het gehele gemeentelijk reilen en zeilen, zoals kosten, prioritering, belastingen etc. en uiteindelijk op de financiële positie van de gemeente. Dan is het toch wel zinvol als de wethouder Financiën zijn vak verstaat.

 

Als de goedkeuring van de gemeentelijke begroting inderdaad het belangrijkste jaarlijkse raadsbesluit is, zal daar toch enige financiële vakennis op bestuurlijk niveau aan ten grondslag moeten liggen. Een beetje kunnen rekenen en afschatten en het toetsen aan financiële kernparameters is wel het minste wat van een wethouder Financiën verwacht mag worden.

 

Natuurlijk hoef je geen financieel expert te zijn om te begrijpen dat een hoge rente altijd gepaard gaat met hoge risico’s. Gewoon overlaten aan ambtenaren? Die bleken op vrij grote schaal niet in staat de juiste keuzes te maken, zoals het recente verleden heeft aangetoond. Juist dan is vooraf inhoudelijk overleg met een ter zake kundig wethouder Financiën geen overbodige luxe.

 

Rob Bergmans, oud-wethouder Financiën te Son en Breugel

 

Dit artikel is een reactie op het nieuwsbericht Weinig kennis van financiën geen bezwaar uit Binnenlands Bestuur 47 van 21 november 2008.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.