of 65101 LinkedIn

Verdienmodel van verhuurdersheffing is een Haagse illusie

Jop Fackeldey 3 reacties

Het sectorbeeld van de Autoriteit woningcorporaties 2015 verrast niet. Aedes concludeert dat de corporaties financiële ruimte hard nodig hebben om de komende jaren investeringen te doen waarover ze met gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken. De verhuurdersheffing gooit roet in het eten, zeker nu de corporaties, vanwege de noodzaak woningen betaalbaar te houden de jaarlijkse huurverhoging beperkt houden.

De G32 is het volmondig eens met deze conclusie. Wij zien het in de praktijk in onze steden. Eerder dit jaar hebben we al gewaarschuwd voor de forse inperking van het investeringsvermogen van corporaties, met alle gevolgen voor de sociale huisvesting én de leefbaarheid in onze steden.


Het verdienmodel achter de verhuurdersheffing: verkoop van sociale huurwoningen en maximale huurverhoging is een Haagse illusie; de huren zullen de komende jaren (gelukkig voor de huurders) met niet meer dan 1 procent boven inflatie stijgen en de sociale huurwoningen zijn hard nodig om, naast allerlei andere doelgroepen van beleid, vergunninghouders te huisvesten. En dan hebben we het nog niet over de grote opgave om de sociale voorraad kwalitatief voor de toekomst op peil te houden, te verduurzamen en comfortabel en geschikt te maken zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


Het kabinet is op de valreep voor het kerstreces nog met een wetsvoorstel gekomen waarbij corporaties meer mogelijkheden krijgen om statushouders te huisvesten. Dat is mooi en een stap in de goede richting. Maar het is geen blijvende oplossing voor de structurele investeringsvraag die gemeenten van corporaties in de komende jaren zullen vragen op grond van de door de gemeenteraden vastgestelde woonvisies. Met alleen wetgeving redden veel corporaties het niet. Daar waar macro ongetwijfeld de cijfers van de minister kloppen als het gaat om de draagkracht van corporaties, zijn er micro grote verschillen. Verschillen die het voor veel corporaties niet mogelijk maken om de broodnodige investeringen te doen.

 

In 2016 zal de verhuurdersheffing geëvalueerd worden. Hopelijk biedt dat voortschrijdend inzicht. Want als er iets is waar we behoefte aan hebben, dan is dat stabiliteit, met ruimte voor alle partijen om gezamenlijk de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen aan te kunnen. Dat wens ik ons allen toe.

 

Jop Fackeldey, voorzitter fysieke pijler G32

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred de Groot op
De reactie van de G32 is een terechte inhoudelijke conclusie. De reden van de misfit met Blok, is dat zijn vertrekpunt is 2 miljard opbrengsten ( zoals iedere ministers van dit kabinet moest bezuinigen of inkomsten verhogen voor de staat ) en verzint daar een plausibele reden voor.
G32 dus op inhoud ; Blok niet op volkshuisvestelijke opgave als inhoud, maar op drogreden van belastingopbrengsten met een volkshuisvestelijk sausje.
Benieuwd hoe dat nu gaat aanluiten in een 2e Kamer, welke nog steeds als meerderheid de zijde van Blok kiest !
Door Teun Juk op
Jop geeft een heldere analyse van het volkshuisvesting probleem. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer minister Blok een wake up call geeft. Hij is namelijk de grote verschuiler in het volkshuisvesting probleem. Hij doet namelijk veel te weinig om het aantal huurwoningen te laten verhogen. Feitelijk is hij de veroorzaker van het gebrek aan huurwoningen. In 2016 krijgt hij een kans! Wordt Blok de minister van volkshuisvesting of van te weinig woningen? Blok zet hem op!
Door Tilly van der Burgt op
Verhuurdersheffing is en blijft een verkapte belastingheffing die door wanbeleid bij een aantal corporaties is gevoerd en nu terugbetaald moeten worden door de gewone huurder!
In feite zijn de Vluchtelingen een welkome "oplossing" want er gaan minder huurwoningen verkocht worden (lees; om de heffing te betalen!!) maar zelfs plannen om versneld te bouwen!
De toewijzingsregeling voor een soc. huurwoning is dringend aan een herijking toe want nog steeds worden deze woningen toegewezen aan mensen met vermogen! (bv door verkoop van eigen woning) soms tot 5o% van het woningbezit.