of 65101 LinkedIn

Provincie Gelderland: ‘Onze rol komt nu’

Reageer

Hoewel de besmettings- en sterftecijfers dalen en het kabinet voorzichtig de regels versoepelt, is er nog geen zicht op een terugkeer naar het oude normaal. Er is geen zekerheid over hoe lang we elkaar nog op afstand moeten houden en hoe groot de schade aan de economie en de samenleving gaat worden. We zullen keuzes moeten maken over de manier waarop we na COVID-19 verder willen. Dus zullen we deze tijd moeten gebruiken om ons daar goed op voor te bereiden.

In Gelderland zijn we daar nu mee bezig. De provincie heeft een bescheiden rol in de fase van bestrijding van het virus en de acute gevolgen daarvan. Dat is echt een zaak van gemeenten, veiligheidsregio’s, gezondheidszorg en het rijk. En die doen dat met meer dan volledige inzet. Als provincie staan we naast de gemeentes, onze natuurlijke partners, met raad, daad  en geld.

Onze rol komt nu: door de crisis heen kijken naar  de toekomst, die van over een paar maanden en over een paar jaar. De fase van de overbrugging van crisis naar herstel; en de fase van herstel zelf.

Bij de overbrugging kunnen we helpen met allerlei financiële instrumenten, zoals leningen en garanties. Maar we kunnen niet iedereen helpen.  Ook hierbij gaat het om keuzes. Keuzes die voortkomen uit de waarden die we nastreven. Feitelijk waren we daar al mee bezig en zaten we al midden in veranderingen. Ons coalitieakkoord bevat onze doelen; en onze waarden liggen aan de basis van al onze plannen. De huidige crisis, die veel ellende en verdriet veroorzaakt, onderstreept tegelijkertijd het belang van sommige veranderingen en kan deze versnellen.

Wij streven naar een gezond, schoon, veilig en welvarend Gelderland. Dat betekent onder meer dat bedrijven duurzaam werken, met minimaal gebruik van grondstoffen en uitstoot van stikstof en een grote maatschappelijke rol spelen in de samenleving.

Een gevarieerde en inspirerende culturele sector is onontbeerlijk voor een sterke samenleving en economie.
Onze natuur levert een grote bijdrage aan onze gezondheid en maakt Gelderland ook aantrekkelijk voor toeristen en bedrijven. En onze agrarische sector zorgt er voor dat we gezond eten dat op een gezonde manier geproduceerd is.

Als gezond, schoon, veilig en welvarend onze belangrijkste waarden zijn, dan is het ook logisch om voorwaarden te koppelen aan alle vormen van financiële ondersteuning, waarmee we bedrijven, organisaties en instellingen de brug over kunnen helpen naar de toekomst.,

Na de overbrugging komt de fase van herstel. Voor de overbrugging gaan we geld inzetten:  € 50.000.000,- . Een deel van dat geld zal weer terugvloeien, zodat we dat opnieuw kunnen gebruiken voor investeringen. Dat dat nodig zal zijn, is waarschijnlijk. Waar precies, dat is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van de schade die onze economie en samenleving heeft opgelopen. Voor de ene sector zal dat  ook eerder duidelijk zijn dan voor de andere.

Er is geen weg terug naar vroeger, alleen maar een weg vooruit, uit deze crisis, naar een toekomst We wilden al een andere toekomst – dat hadden we al afgesproken – dus laten we dit ook gebruiken als een kans op de weg daar naar toe..  Die weg kunnen we samen aanleggen. Ook dat is een waarde in Gelderland, de samenwerking. Als provincie willen we graag het voortouw nemen en we dagen dan ook iedereen uit om mee te denken over het Gelderland na COVID-19.

John Berends
Peter Drenth
Peter van ’t Hoog
Peter Kerris
Jan Markink
Jan van der Meer
Christianne van der Wal

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.