of 59185 LinkedIn

Lang leve de precario

Reageer

Precario heffen op openbare netwerken en daarmee de onduurzaamheid belasten is een prima middel om de overgang naar een circulaire samenleving te stimuleren.

Lokale belastingruimte verder verruimen

Met kleine berichtjes in de vakbladen wordt duidelijk dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een net trekt om een artikel dat uit de gemeentewet gesleept moet worden waar het betreft heffingsbevoegdheid op openbare werken van algemeen nut. Terwijl de gemeenten met twee handen de gedecentraliseerde taken met verkleind budget hebben opgepakt, wordt er door de regering en parlement geen werk van gemaakt om het belastingdomein van gemeenten ermee in overeenstemming te brengen. De ruimte wordt juist verkleind.

Wiens belangen worden hier beschermd? Is hier sprake van een tunnelvisie? Wordt hier bewijs geleverd dat het duurzaamheidbeleid niks met overtuiging te maken heeft maar iets wat politiek correct uitgevoerd moet worden? Precarioheffing op ondergrondse en bovengrondse leidingen en kabelsystemen zou juist in de overgang naar een meer duurzame samenleving het middel kunnen zijn om dit te stimuleren. Het beperken van deze bevoegdheid door de regering door aanpassing van de gemeentewet is de meest kortzichtige actie waarop ik deze minister heb kunnen betrappen.

Nutsbedrijven zijn in een circulaire, dus op hergebruik en beperkt gebruik van grondstoffen gerichte economie, de beste afspiegeling van de mate van (on)duurzaamheid. Zolang we achteloos ons zojuist verteerde voedsel, dat met de grootste zorg en met veel energie is gemaakt, wegwerpen in kraakhelder drinkwater, daarvoor complete netwerken in stand houden en dure reinigingsinstallaties bouwen en onderhouden, bereiken we niet een werkelijk circulaire economie. Ook bereiken we geen ecologische kwaliteit van ons oppervlaktewater. De meegevoerde medicijnresten en hormonen verstoren massaal op microniveau het waterleven. Ook het gebruik van elektriciteit, gas en telecom/databytes via openbare netwerken kan hier als onnuttige (onduurzame) dienst zichtbaar worden gemaakt.

Precario heffen op openbare netwerken en daarmee de onduurzaamheid belasten is een prima middel om de overgang naar een circulaire samenleving te stimuleren. Zolang er geen werk wordt gemaakt van een beter belastingdomein voor gemeenten moet zeker deze oude schoen nog niet worden weggegooid. Gemeten naar de eenvoud van heffing bij slechts enkele beheerders van netwerken ten opzichte van woz-heffing en taxaties, moet dit instrument uit de gemeentewet juist veel meer aandacht krijgen bij gemeenten.

Wie staat op vanuit de regering, kamer, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenteraden om hier werk van te maken? Veel gemeenten blijken deze belastingruimte nodig te hebben. Reden dat ongeveer 200 van de 390 gemeenten een verordening hebben op dit gebied. 90 gemeenten en enkele waterschappen passen dat toe op leidingen en kabels. De macronorm voor ozb heffen is namelijk begrensd en eigenaren van opstallen zijn niet de enige die gebruikmaken van de gemeentelijk vastgestelde taken en voorzieningen.

Wel maken we allen nog gebruik van de huidige netwerken die maar betrekkelijk duurzaam zijn als de diensten qua footprint worden gewogen. Precario blijkt daarin een goed belastingmiddel. En nog wel in de gemeentewet vastgelegd! Je kunt je afvragen waarom een instrument waarover we beschikken juist al die jaren zo weinig is toegepast.

Leo Schagen, raadslid in Beemster

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.