of 61441 LinkedIn

Kabinet, investeer in sterke en schone regio’s

Eddy van Hijum en Christianne van der Wal 2 reacties

Het kabinet wil de productiviteit en het ‘verdienvermogen’ van ons land versterken, mede om collectieve voorzieningen als zorg en onderwijs te kunnen blijven betalen. Eind vorig jaar lanceerde het kabinet onder aanvoering van minister Wiebes (EZK) een ‘groeibrief’. Al eerder stelde minister Hoekstra (Financiën) een ‘groeifonds’ van vele miljarden euro’s in het vooruitzicht.

De rol die regio’s kunnen spelen in het aanjagen van kwalitatieve groei wordt in de strategie nog niet erg benoemd. Juist de slimme en schone economie van de toekomst krijgt gestalte in de regio, stellen gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland Eddy van Hijum en Christianne van der Wal: benut de onderscheidende kracht van regio’s en daag hen uit mede bij te dragen aan het versterken van ons gezamenlijke verdienvermogen.

Het kabinet wijst terecht op het belang van goed onderzoek en innovatieve ecosystemen, het beschikken over kennis en talent en het verhogen van de arbeidsparticipatie. In algemene zin lijkt dat logisch en terecht. Maar regio’s verschillen sterk van elkaar en beschikken elk over een eigen dynamiek, kennisbasis en bedrijvigheid. Zwolle is geen Randstad, en Friesland geen Brabant. Toch kunnen alle regio’s een bijdrage leveren aan de groei van onze economie. Nieuw is deze gedachte niet. Ruim twee jaar geleden adviseerde de studiegroep Openbaar Bestuur in het rapport 'Maak Verschil' al om de groei te versnellen via regionale economische plannen.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in 2017 dat er geen uniform pad is naar economisch succes. Regio's kunnen bijdragen aan groei door te zorgen voor een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een goede fysieke en digitale bereikbaarheid. Ook kunnen overheden vernieuwing en verduurzaming van hun MKB- en familiebedrijven stimuleren via ondernemerschaps-, kennis- en innovatiebeleid. Zij zetten hiervoor ook middelen in uit eigen en Europese fondsen.

Ter versterking van de nationale positie op sleuteltechnologieën, zoals nanotechnologie, fotonica en Artificial Intelligence, vormen regio’s momenteel nationale en internationale consortia. Ook wordt de verbinding gelegd naar het regionaal onderwijs en permanente ontwikkeling van medewerkers op de werkvloer. Overal in het land zien we inmiddels bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en lokale en provinciale overheden samenwerken aan agenda’s voor duurzame groei en ontwikkeling. Zij kiezen daarbij een specialisatie die past bij de regionale economische structuur, zoals de hightech maakindustrie in Brainport en Twente, Foodvalley in Gelderland en Utrecht of watertechnologie (Wetsus) in Fryslan.

Het kabinet zou daarom moeten kiezen voor regionale investeringsagenda’s op basis van onderscheidende economische kracht en kansen. Voor Oost-Nederland betekent dit: samen investeren in (inter)nationale verbindingen via weg en spoor, het versterken van onze kenniscentra op het gebied van gezondheid, voedsel en een slimme maakindustrie en een impuls geven aan het digitaliseren en verduurzamen van MKB- en familiebedrijven. Ook zien we concrete mogelijkheden voor energietransitie en de toepassing van waterstoftechnologie. Kansen genoeg: aan de slag!

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, provincie Overijssel

Christianne van der Wal, gedeputeerde Economie, provincie Gelderland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Wat belet eigenlijk de provincies om hierover in overleg te gaan met de minister EZK Eric Wiebes en met Wouter Bos (nationaal investeringsfonds)?
Door Michiel Scheffer (Associe Berenschot) op
Goed stuk, ik zou willen pleiten tot een "sterren" systeem zoals Frankrijk hanteert om clusters beter te beoordelen op potentie, en om vervelende beleidsconcurrentie te vermijden. En ik mag het vrij zeggen. Tien jaar na Lodders is het tijd voor stap 2. Bij meer beleidsvrijheid en ruimte, hoort ook een eigen belastinggebied. Ik pleit voor opcenten op de OZB (hebben ze ook in Frankrijk), want de MRB is niet duurzaam, en de NUON gelden zijn geen vaste basis.