of 65101 LinkedIn

Innovatieklimaat cruciaal voor een effectieve crisisaanpak van de corona pandemie

Krishna Taneja Reageer

Wie via op de luchthaven Changi Singapore binnenkomt heeft een grote kans gescand te worden met een van de infrarood camera’s van The Singapore Ministery of Health. Deze camera’s, die zijn ontwikkeld na de uitbraak van SARS in 2003, genereren metadata van binnenkomende reizigers op basis waarvan het ministerie snel in staat is de uitbraak van een virus of epidemie te voorspellen en passende maatregelen te nemen. 

Singapore staat al jaren in het rijtje van absolute top landen als het gaat om innovatie en is vanuit een stevige relatie tussen overheid en bedrijfsleven in staat gebleken innovaties snel te kunnen ontwikkelen tot een product. In de aanpak van de corona pandemie was het een van de eerste landen met een app om individuele besmettingen in beeld te brengen en ook het recente voorbeeld van een robot die in stadparken de onderlinge afstand van mensen controleert is een voorbeeld van een snel innovatietraject. Het is nog te vroeg een relatie te leggen met het de effectiviteit van de aanpak van de pandemie en ook zijn zeker diverse vragen te stellen over aspecten als privacy, maar helder is dat een snelle vertaling van innovatie tot een product een krachtig wapen kan vormen ten tijde van crisis.

Nederland kent beduidend meer problemen als het gaat om de inzet van innovaties tegen de pandemie. Het traject om te komen tot een nationale traceerapp, naar voorbeeld van Singapore, lijkt nog lang en ook op andere terreinen zijn barrières waarneembaar. Zo blokkeerde de Autoriteit Persoonsgegevens een snel initiatief om data van de telecomproviders te mogen gebruiken en was het diezelfde Autoriteit die waarschuwde dat het meten van lichaamstemperatuur van mensen kan leiden tot een hoge boete. Is de inzet van innovatie in het tegengaan van de pandemie daarmee hopeloos gebleken? Zeker niet, alleen het landschap om effectief te kunnen innoveren vertoont in de praktijk grote hobbels.

Om in de aanpak van een crisis, maar ook daarbuiten, succesvol te innoveren is een landschap nodig waarbij overheid, toezichthouders, bedrijven, universiteiten en burgers elkaar vinden op onderwerpen als robotica, autonoom rijden en het delen van data. Een samenwerking waarin niet alleen aandacht is voor de harde technologie, maar ook voor alles wat daarmee samengaat zoals ethiek, privacy en de onderlinge spelregels. In succesvolle innovatietrajecten is bovendien een patroon waarneembaar dat belanghebbenden aan de voorkant zijn betrokken bij de zowel de inhoud als het proces. Dit stelt hen in staat dilemma’s vroegtijdig op tafel te leggen en niet verplicht te zijn op basis van de uitkomst een standpunt in te moeten nemen. Daarmee opent zich de weg naar een landschap met kleinere hobbels waarmee in gezamenlijkheid snellere innovatiestappen kunnen worden genomen.

Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij TNO

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.