of 59130 LinkedIn

Fusie NWB risico

Reageer

Het CDA in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht vreest dat de gezonde, goedkope, maar ook noodzakelijke financiering van de waterschappen gevaar loopt met de plannen voor een nationale investeringsbank.

In veel verkiezingsprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt voorgesteld om de Nederlandse Waterschapsbank en andere entiteiten, zoals de BNG en de FMO, op te laten gaan in een grotere investeringsbank of een fonds voor de financiering van infrastructurele projecten en projecten die de transitie naar een duurzame economie zouden bevorderen. Het fonds zou zowel met publiek als privaat geld moeten worden gevuld. Momenteel wordt hier in meerdere verkiezingsprogramma’s, vooral die van VVD en PvdA, op gezinspeeld. Ook voormalig IMF-bestuurder en topambtenaar bij Financiën Jeroen Kremers spant zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen.

De in 1954 opgerichte Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft een uitstekende kredietstatus met een AAA-rating van kredietbeoordelaar S&P en een Aaa-rating van Moody’s. Nederlandse, maar ook buitenlandse beleggers hebben hierdoor veel belangstelling voor leningen van de bank. Veel beleggers denken dat de NWB vooral leningen aan de waterschappen verleent, maar het aandeel van de waterschappen in de kredietverlening van de bank bedraagt slechts 27 procent, terwijl 50 procent van de leningen nota bene naar de woningcorporaties gaat. Het CDA-AGV vindt dat dit geen gewenste vorm van diversificatie is en dat de NWB vooral in de kredietverlening aan de woningbouwcorporaties te ver doorschiet.

De waterschappen hebben met de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing een autonoom belastingstelsel, waardoor zij niet afhankelijk zijn bijdragen van het rijk. Voor de financiering van de langetermijninvesteringen (dijken, afvalwaterzuiveringsinstallaties) doen Nederlandse waterschappen vaak een beroep op de kredietverlening door de NWB, waar zij tegen een lage rente kunnen lenen. Ook in de toekomst is dit broodnodig. In Nederland moeten nog tal van investeringen in het waterbeheer plaatsvinden om ons land weerbaar te maken tegen de Klimaatverandering, met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en andere dijkversterkingsprojecten, om de afvalwaterzuiveringen te verduurzamen met bijvoorbeeld zonne-energie en om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren.

Het Planbureau voor de Leefomgeving reageerde enthousiast op de ideeën voor een brede fondsvorming voor maatschappelijk gewenste investeringen en ook de lobby van VNO-NCW ziet zo’n fonds wel zitten. Het Centraal Planbureau was in een publicatie in oktober veel kritischer. Het CDA in het waterschap AGV waarschuwt de Nederlandse waterschappen, dat zij, de aandeelhouders van de NWB, de controle verliezen. Het zou geen goede zaak zijn als de waterschappen bij de langetermijnfinanciering hun autonomie verliezen en de NWB opgaat in een groter fonds.

Net nu, na de mondiale financiële en bankencrisis, de behoefte aan transparantie en een goede governance bij banken toeneemt zouden de waterschappen juist het heft uit handen geven. Waterschapbestuurders, dat laten we toch niet gebeuren? De goedkope financiering van het waterbeheer in Nederland mag niet in gevaar komen! De autonomie van de waterschappen en de NWB is een groot goed. Laat de ambities om onze economie te verduurzamen niet ten koste gaan van de waterveiligheid.

Wim Zwanenburg is voorzitter van de CDA-fractie in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.