of 62812 LinkedIn

Evaluatie Aanbestedingswet 2012 verdient nuancering

Edwin Bijlsma 1 reactie

Nederland moet de Aanbestedingswet 2012 op 18 april 2016 hebben aangepast aan nieuwe Europese richtlijnen. De Tweede Kamer heeft onlangs een evaluatie van deze wet ontvangen, met daarbij een aantal rapporten van advies- en beleidsbureaus. Een goed moment, gezien de verplichte aanpassing van de wet. De hoofdconclusie van de evaluatie is dat de wet voor een lastenverlichting van 184 miljoen euro heeft gezorgd: 157 miljoen euro voor ondernemers en 27 miljoen euro voor aanbestedende diensten. Op het eerste gezicht een prachtig resultaat, maar helaas is daarop een flinke nuancering nodig.

Eén van de rapporten is afkomstig van adviesbureau Kwink Groep. Het laat zien dat het aantal Europese aanbestedingsprocedures sinds 2012 sterk is gedaald. Daarvoor wordt een aantal oorzaken genoemd. Zo zijn veel opdrachten die voorheen Europees of nationaal werden aanbesteed (meervoudig) onderhands gegund. Een sterke daling van het aantal aanbestedingsprocedures zet een lastenverlichting van 184 miljoen euro direct al in een wat ander licht. Uit een tweede rapport, van beleidsadviesbureau Ecorys, blijkt dat de lasten voor aanbestedende diensten per aanbesteding zijn toegenomen. De daling van de totale lasten wordt dus vooral veroorzaakt door het relatief grotere aantal meervoudig onderhandse procedures. Nader onderzoek laat overigens zien dat de lasten voor ondernemers zijn toegenomen bij aanbestedingen van werken en - beperkt - zijn afgenomen bij aanbestedingen van diensten.

 

Misschien nog wel het meest opvallend in de evaluatie zijn de bevindingen over de verplichte Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Hierbij beoordeelt een opdrachtgever inschrijvingen niet alleen op prijs, maar ook op aangeboden kwaliteit. Sinds de implementatie van de Aanbestedingswet 2012 wordt het principe ‘EMVI, tenzij’ gebruikt, waarmee iedere opdracht in beginsel op basis van EVMI wordt aanbesteed, tenzij kan worden uitgelegd waarom op een andere manier wordt gegund. Het rapport van de Kwink Groep is helder: het gebruik van EVMI is toegenomen en dat heeft over de hele linie voor een lastenverzwaring gezorgd.

 

Dat laatste verbaast niet. EMVI is niet alleen verplicht (tenzij….), maar het aantal inhoudelijke en vormvereisten is dermate groot, dat een lastenverzwaring eigenlijk onvermijdelijk is. EMVI is een belangrijk wettelijk instrument, want een focus op kwaliteit is cruciaal. In de praktijk is de toepassing echter enorm tijdrovend. Zo komt het niet zelden voor dat in twaalf pagina’s moet worden uitgelegd wat er door een meedingende partij wordt verstaan onder kwaliteit. Waarom kan dat niet in één pagina? De evaluatie die aan de Tweede Kamer is gestuurd lijkt om het thema EMVI heen te manoeuvreren, terwijl daar nu juist echte winst valt te behalen.

 

Een daling van het totale aantal aanbestedingen, een sterke lastenverhoging bij aanbestedende diensten en een gebrek aan aandacht voor de nadelen van EMVI. Het zijn drie serieuze aandachtspunten, die rechtvaardigen dat richting de Tweede Kamer een wat genuanceerder beeld wordt neergezet van het succes van de Aanbestedingswet 2012. Er moet immers nog veel gebeuren om een meer structurele lastenverlichting te realiseren. Een eenvoudiger te hanteren en toegankelijker EMVI zou een goede eerste stap zijn.

 

Edwin Bijlsma is managing consultant van Emeritor

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gijsbert op
Jaja, Nederland moet dit van Europa, Nederland moet dat.
Nederland is het enige EU-land dat braaf alle oekazes uit Brussel opvolgt.
Kost klauwen vol geld voor het bedrijfsleven en verziekt het leven van de burgers.
De nationale regering is als net zo slap als het nationale voetbalelftal: Waar andere landen met hun hele ziel en zaligheid voor eigen belangen en eer opkomen, buigen Rutte-Asscher-Dijsselbloem als knipmessen voor Juncker en zijn commissarissen.