of 59130 LinkedIn

Enkel meer kosten

Reageer

Zestig gemeenten moesten zich haasten om op tijd een accountantsverklaring in te dienen bij Binnenlandse Zaken. Lukte dat niet, dan riskeren ze een korting op het gemeentefonds. De controledrift kost alle gemeenten hoe dan ook geld. 

De gemeenten hebben dan wel uitstel gekregen van het rijk om de accountantsverklaring op te leveren (van 15 juli tot 1 oktober), wat er vaak niet bij wordt verteld is dat het proces zwaar wordt beïnvloed door externe factoren ver buiten de gemeentelijke invloedssfeer. In juni 2016 hebben de accountants namelijk de regels voor de controle over 2015 extra aangescherpt in een zogenaamde NBA Alert. Daarin staat voorgeschreven dat gebruik moet worden gemaakt van de controleverklaring van een onafhankelijke accountant bij de productieverantwoording van de zorgaanbieder. Terwijl voorgaande jaren de gemeenten voor bijvoorbeeld de uitgaven van de Wmo konden steunen op tevredenheidsonderzoeken bij cliënten, klachtenregistraties en informatie uit huisbezoeken, was dat alles midden in het controleproces over 2015 ineens niet meer voldoende.

U begrijpt het al: de spelregels tijdens de wedstrijd aanpassen is niet netjes. Daarnaast heeft de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eind mei 2016 een afkeurende accountantsverklaring afgegeven bij de uitgaven aan persoonsgebonden budgetten van de gemeenten via de SVB. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om die uitgaven via de SVB te laten lopen, maar de auditdienst kan geen zekerheid geven of er wel zorg is geleverd.

Een oplossing is dat de gemeente zelf onderzoek doet naar deze leveringen. Dat is niet zo ingewikkeld; de gemeente heeft immers veel ervaring met klantonderzoeken binnen het sociaal domein. Maar zonder goedkeurende verklaring van de auditdienst van de SVB bestempelen alle accountantskantoren het gehele bedrag toch als onzeker. Probeer dan nog maar eens een goedkeurende accountantsverklaring als gemeente te krijgen.

Het systeem heeft zichzelf gevangengezet en niemand doorbreekt deze situatie omdat de regels belangrijker zijn geworden dan het lezen en het doorgronden van de financiële feiten. Het was het rijk zelf dat, om te bezuinigingen, de zorgtaken decentraliseerde. Opmerkelijker is dat gemeenten de taken effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren maar dat er geen verklaringen kunnen worden verstrekt door de regels die het rijk zelf heeft opgesteld. Wat is er in de afgelopen jaren bij het rijk gebeurd dat het de toets der kritiek zo gemakkelijk kon weerstaan en wat was de rol van de accountant? Opmerkelijk genoeg was het de Kamer die de minister aanspoorde tot meer controles. Deze bureaucratische rompslomp van rijk en accountantssector leidt tot onnodige meerkosten voor gemeenten en de zorgaanbieders.

De gemeenten moeten hun controlewerk en onderzoeken uitbreiden en zijn meer geld aan accountantskosten kwijt. Daarnaast worden de gemeenten op deze manier gedwongen om de grote zorgaanbieders te vragen extra accountantsverklaringen aan te leveren. De zorgaanbieders krijgen daardoor ook met meerkosten te maken. Als de gemeenten door bedrijfsbezoeken en gestructureerde klanttevredenheidsonderzoeken wel kunnen bewijzen dat de zorgprestaties geleverd zijn, voegen deze onnodige accountantsverklaringen niets meer toe. Alleen de accountantssector wordt hier wijzer van en dat is zuur. En extra zuur als er gemeenten zijn die straks daadwerkelijk worden gekort. Het wrange is dat de vele accountantsbureaus er beter van worden en de belastingbetaler de rekening zal moeten betalen.

Maarten Offinga en Remco Admiraal, respectievelijk wethouder en concerncontroller gemeente Súdwest-Fryslân.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.